Historisk arkiv

Statsminister Jens Stoltenberg

Åpning av leksehjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat- moskeen, Oslo

- Takk til Røde Kors som gjennom sin erfaring og sine frivillige bidrar til at leksehjelpen skal lykkes, sa statsministeren under åpningen. - Takk også til Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat- moskéen som åpner opp for samarbeid med utradisjonelle partnere for å gi ungdom en bedre sjanse til å klare seg på skolen – og med det en bedre sjanse til å lykkes etter skoletiden.

Statsminister Jens Stoltenberg

Åpning av leksehjelp

Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat- moskeen, Oslo

Sjekkes mot fremføring!

Kjære alle sammen

Jeg har gledet meg til å komme hit i dag.

Grunnen til det er at det initiativet som skal åpnes her i dag er et utrykk for noe av det flotteste i byen vår: mangfold, engasjement og åpenhet.

Samarbeidet mellom moskeen og Røde Kors er et utrykk for vilje til å finne gode løsninger til beste for enkeltmennesker og for byen - fordi vi får en bedre by å leve i når folk snakker sammen og opplever ting sammen på tvers av hvor de kommer fra.

Moskeen har åpnet sine dører og tatt ansvar for at deres ungdommer skal få hjelp til å klare seg godt på skolen. Røde Kors tar med sin erfaring og sine frivillige for å bidra til at dette skal lykkes.

--

I Oslo er det nesten ingen som egentlig er fra Oslo. Folk kommer fra hele landet – og etter hvert hele verden. De siste tallene fra Oslo kommune viser at nær en av fem av de som bor i byen har ikke-vestlig bakgrunn.

Som statsminister er jeg stolt av at vi har en fargerik hovedstad – det gjør oss rikere. Gjennom å gi oss innsyn i kulturer som vi i Norge ikke kjente fra før – er det norske samfunn blitt rikere på kunnskap, rikere på forståelse og rikere på inntrykk.

Så vet vi samtidig at det ikke alltid er like lett å komme til Oslo og Norge. Norsk er ikke et verdensspråk og det kan være krevende å skulle ta igjen andre elever, enten det er grammatikken eller ”stammekunnskapen” – det alle andre vet fordi de har sett norsk barne-tv med Pompel og Pilt eller vet hva det betyr ”å hoppe etter Wirkola” - som mangler.

Det er også en forskjell på å kunne få hjelp med leksene hjemme og å ikke kunne få det. Når heller ikke foreldrene kjenner språk og kultur til bunns, er det krevende å gi den hjelpen man gjerne vil gi.

Vi ser at elever med innvandrerbakgrunn ofte har dårligere karakterer enn snittet og at frafallet er høyere. Av førstegenerasjonsinnvandrere er det nesten halvparten som ikke gjennomfører videregående skole.

Det bekymrer.

Så vet vi fra forskningen at gapet mellom de norske og de med innvandrerbakgrunn kunne vært mye større om det ikke var for den ekstra innsatsen innvandrerelevene gjør.

Forskningsinstituttet NOVA flere ganger vist at elever med innvandrerbakgrunn er mer motivert for skolen, gjør mer lekser og har høyere ambisjoner for sin utdanning.

Vår utfordring er å ta vare på denne lærelysten og ambisjonene.

Alle trenger å føle at vi får til. Leksehjelpen til Røde Kors er med på å gi ungdom muligheten til å oppleve at de lykkes i klasserommet.

Det er den viktigste hjelpen som kan gis.

At de som gir hjelpen er frivillige gir en egenverdi, fordi det at folk stiller opp for hverandre er et gode i seg selv. Det gir et varmere samfunn.

Regjeringen er sterke tilhengere av leksehjelp og har i regjeringserklæringen sagt at vi vil arbeide for at alle elever skal gis leksehjelp. Nå har vi satt i gang et større arbeid for å finne gode måter å gjøre dette på. Innen 1. februar skal alle skoler rapportere til SINTEF om sine erfaringer med leksehjelp for å få nasjonal oversikt over omfanget av leksehjelp, hvordan hjelpen er organisert og hvem som benytter den. Målet er å finne de gode løsningene som kan gi alle et godt tilbud om leksehjelp utfra de mulighetene som finnes lokalt – om det er på skolen, biblioteket eller gjennom samarbeid med frivillige som Røde Kors.

Det prosjektet som starter her i dag synes vi er så flott at vi bestemte i går at vi vil gi 50 000 kroner til dette arbeidet.

Jeg vil takke de som står bak dette flotte prosjektet vi åpner her i dag:

Røde Kors – som gjennom sitt frivillige arbeid gjør Oslo til en mer inkluderende by.

Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat- moskeen – som åpner opp for samarbeid med utradisjonelle partnere for å gi ungdom en bedre sjanse til å klare seg på skolen – og med det en bedre sjanse til å lykkes etter skoletiden.

Microsoft som har bidratt med utstyr. Jeg synes det er flott at selskaper som Microsoft tar samfunnsansvar på denne måten.

Og så vil jeg takke Oslo kommune.

Lykke til med viktig arbeid – og med leksene!