Historisk arkiv

Statsminister Jens Stoltenberg

Statsministerens innlegg på toppmøte om Libya

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Paris, 19. mars 2011

- Vi bør ikke ha noen illusjon om at det vil bli enkelt å løse krisen i Libya, eller at det vil skje i en håndvending. Bred og vedvarende deltakelse er nå vesentlig. Det er særlig viktig at arabiske stater i nøkkelposisjoner og andre land i nærområdet spiller sin rolle fullt ut i alle sammenhenger forbundet med vår felles innsats, sa statsminister Jens Stoltenberg under sitt innlegg i Paris.

Sjekkes mot fremføring

Innlegget ble holdt på engelsk. Les engelsk (og fransk) versjon.

 

Mange takk, herr president.

Først vil jeg gjerne kommentere president Sarkozys beslutning om å innkalle til dette særdeles viktige møtet. Vi står nå overfor en akutt situasjon i Libya, og vi har ingen tid å miste.

Norge støtter på det sterkeste den historiske resolusjonen som Sikkerhetsrådet vedtok for to dager siden. For første gang påberoper Sikkerhetsrådet seg prinsippet om ansvar for å beskytte som hovedgrunn for å tillate bruk av makt mot et medlemsland.

Norge tror fullt og fast på dette nye prinsippet og på betydningen av en FN-ledet verdensordning, og er beredt til å medvirke til at den iverksettes fullt ut ved bruk av politiske, militære og humanitære midler.

Med denne resolusjonen sender det internasjonale samfunnet et sterkt og utvetydig signal til oberst Gaddafi og hans regime.

Oberst Gaddafi må nå respektere det libyske folks legitime krav og forhåpninger om demokrati. Libyske myndigheter må beskytte sivilbefolkningen mot eskalerende vold. De må gi humanitære aktører full og uhindret adgang.

Gaddafi møtte fredelige demonstranter med brutalitet. En leder som fører krig mot sitt eget folk, har mistet sin legitimitet. Vi krever derfor at oberst Gaddafi går av øyeblikkelig. 

De modige beslutningene Den arabiske liga og Den afrikanske union har truffet, var en vesentlig forutsetning for å få bred internasjonal støtte til det historiske vedtaket som Sikkerhetsrådet har gjort.

Sikkerhetsrådets resolusjon og den sterke regionale tilslutningen sikrer den nødvendige legalitet og legitimitet. Likevel er dette bare det første skrittet. Tiden er nå inne til å handle.

Vi bør ikke ha noen illusjon om at det vil bli enkelt å løse krisen i Libya, eller at det vil skje i en håndvending. Bred og vedvarende deltakelse er nå vesentlig. Det er særlig viktig at arabiske stater i nøkkelposisjoner og andre land i nærområdet spiller sin rolle fullt ut i alle sammenhenger forbundet med vår felles innsats.

For å seire kreves det vilje, utholdenhet og oppofrelse.

Vi gir vår udelte støtte til arbeidet som FNs generalsekretærs spesialutsending legger ned for å finne en bærekraftig og fredelig løsning på krisen.

Selv om makt alene ikke vil være tilstrekkelig, hender det at det internasjonale samfunnets kollektive vilje må tvinges igjennom med militære midler. Mens vi er samlet her, er Norge derfor i ferd med å klargjøre relevante kapasiteter fra Luftforsvaret for oppgaven, inklusive seks kampfly.

I tillegg til militære bidrag er Norge parat til å bistå med å utforme en bred og virkningsfull innsats, inklusive økonomiske sanksjoner, internasjonale rettslige tiltak og en velkoordinert humanitær bistand.

Norge har bidratt med nærmere 10 millioner USD til nødhjelp.

Dette er et sannhetens øyeblikk. Historien vil avsi sin dom over oss på grunnlag av våre handlinger nettopp i disse dagene. Jeg oppfordrer dere alle til å ta del i disse bestrebelsene.