Historisk arkiv

Norge blant de fattigste i Europa i 1911

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministeren sa i sin nyttårstale at Norge i 1911 var blant de fattigste land i Europa.

I ettertid har det blitt en debatt om dette stemmer. Økonomiske sammenlikninger mellom land langt bakover i tid er alltid usikre. Stoltenberg har imidlertid gode kilder for sine uttalelser:

• I Aschehougs norgeshistorie slås det fast at Norge i 1913 var det fattigste av 13 land i Europa. [1]

• Statistisk sentralbyrå slår fast at Norge i 1905 var et ganske fattig land i Europas periferi. De viser til at selv Sverige var blant de fattigere land i Europa på denne tiden, og vårt inntektsnivå var kun to tredjedeler av det svenske. [2]

• SSB har også utarbeidet en graf som viser at Norge var langt fattigere enn andre vesteuropeiske land om man regner kjøpekraftskorrigert BNP. Grafen bygger på tall fra OECD. [3]


Kjøpekraftskorrigert BNP. Tolv vesteuropeiske land=100

 

Videre er det blitt hevdet at statsministeren er upresis når han sa at «Samtidig med at polfarerne reiste sørover med «Fram», reiste tusenvis av norske tjenestejenter og husmenn vestover med Amerikabåten.» Det er hevdet at det nesten ikke fantes husmenn i 1911, og at det var få husmenn som reiste til Amerika.

I talen brukte statsministeren husmenn og tjenestejenter som illustrasjon på at det var mange fra lavere samfunnslag som reiste for å “søke lykken”.

Det finnes kilder på at mange husmenn var blant de rundt 800.000 nordmennene som utvandret til Amerika. 

I Store norske leksikon framkommer det at det var ca. 20.000 husmenn i 1910. Det vises til at husmannsvesenet gikk tilbake fra 1850, og blant annet  utvandringen til Amerika oppgis som en viktig årsak til dette. [4] 

Kilder:

1) Aschehougs norgeshistorie bind 10, side 19

2) http://www.ssb.no/vis/magasinet/norge_sverige/art-2005-05-09-01.html

3) http://www.ssb.no/ssp/utg/200805/

4) http://www.snl.no/husmann