Historisk arkiv

Statsminister Jens Stoltenberg

Tale ved utdeling av Krigskorset 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Akershus festning 8. mai 2011

Søndag 8. mai markeres Veterandagen mange steder i landet. Statsminister Jens Stoltenberg deltar på arrangementet på Akershus festning i Oslo.

Se bilder fra Veterandagen på Flickr

 

Veteraner,

Soldater,

Familier og venner,

Kjære alle sammen!

Denne helgen har norske fly gått på vingene for å beskytte sivilbefolkningen i Libya mot overgrep fra sin egen regjering.

Norske soldater har vært på patrulje i Maymahne for å gi sitt bidrag til fred i Afghanistan.

Norske stabsoffiserer har gått på jobb for å trygge internasjonal skipsfart mot pirater i Adenbukta.

Oppgavene er ulike, men alle soldatene har til felles at de er sendt av Norge, på oppdrag for verdenssamfunnet.

For en tryggere verden og for Norges sikkerhet.

Soldatene som er ute i internasjonale operasjoner i dag, slåss for de samme verdiene som generasjonene før dem har vært med å trygge - under andre verdenskrig, i Tysklandsbrigaden etter krigen, i Libanon, i Sudan, på Balkan og i en rekke andre operasjoner på ulike kontinenter.

Derfor går det en lang og ubrutt linje fra motstandskampen under andre verdenskrig til kampene i Libya og Afghanistan i dag.

Vi kan aldri ta demokrati og frihet for gitt. 

Det er verdt å kjempe for i hver generasjon.

Vi skal aldri glemme de som har stått i første linje. Mange soldater har tatt stor personlig risiko for å gi oss andre trygghet.

****

Siden 1945 har vi markert 8. mai som vår frigjøringsdag.

Regjeringen ønsker nå å bruke denne anledningen til å hedre alle våre veteraner.

Vi vil uttrykke vår takknemlighet og vår anerkjennelse for deres innsats på vegne av Norge.

Soldatene skal vite at vi som er ansvarlige for å sende dere ut i operasjoner har den største respekt for hva det krever av dere, og dere har vår fulle støtte.

Jeg mottar stadig tilbakemeldinger fra våre allierte om at norske soldater utmerker seg der de deltar. Det gjør meg like stolt hver gang.

Veterandagen skal være en åpen dag for familie og venner, og vi markerer den i dag med mange arrangementer over hele landet.

Jeg vil takke Forsvaret for arbeidet som er gjort for å gjøre denne dagen til en verdig og flott markering, som også bidrar til å åpne Forsvaret mot samfunnet.

Som statsminister vil jeg også uttrykke takknemlighet til soldatenes nærmeste. 

I dag har jeg møtt flere av dere som er familie og venner til våre veteraner.  

Dere har sterke historier å fortelle.

Jeg er glad for at vi denne dagen også får anledning til å takke alle dere som vet hva det innebærer å ha sine kjære på oppdrag for Norge.

De senere årene er oppfølgingen av veteraner betydelig styrket. Det er et uttrykk for at det var et klart behov for å gjøre mer på dette området.

Forsvarets veteranadministrasjon ble opprettet i 2006 og Forsvarets veteransenter har vært i full drift i snart to år.

Forsvarsdepartementet gir vesentlig tilskudd til det viktige arbeidet veteranorganisasjonen gjør, ikke minst når det gjelder lavterskeltilbud til veteraner.

Helsetilbudet og erstatningsordningene er betydelig styrket.

Nye regler for tildeling av medaljer og en sterkere markering av 8. mai som en egen veterandag over hele landet er også et uttrykk for vårt ønske om bedre oppfølging av alle de som har gjort tjeneste for Norge i internasjonale operasjoner.

Den første stortingsmeldingen om veteranpolitikk ble lagt fram i 2009. For få dager siden ble en egen handlingsplan med en rekke konkrete nye tiltak presentert. Et av tiltakene var at det skal gjennomføres en egen levekårsundersøkelse blant veteraner. Da vil vi få mer kunnskap som kan gi grunnlag for mer handling.

****

Kjære venner,

Når internasjonal fred og sikkerhet er truet har vi alle et ansvar.

FN er vårt viktigste redskap.

Derfor har Norge stilt opp når FN ber om det.  

I Libanon overvåket vi en skjør fred mellom to stater, på Balkan bidro vi til å stoppe etnisk rensning, mens vi stilte med en fregatt utenfor kysten av Somalia for å bekjempe piratvirksomhet.

I dag kjemper modige mennesker over hele verden, for frihet, demokrati og grunnleggende menneskerettigheter. I Libya, i Syria, i Afghanistan og en rekke andre land. Norge deltar i den kampen på flere måter.

Gjennom humanitær bistand.

Gjennom å støtte krav om frihet.

Gjennom å støtte forhandlinger for fred og politiske løsninger.

Gjennom politi- og etterforskningsstøtte.

Og i noen tilfeller med militære virkemidler, når det er nødvendig.

****

Kjære venner,

De som opplevde frigjøringsdagen i 1945 glemmer det aldri. Friheten ble kunngjort på radio og menneskene strømmet ut i gatene for å vise glede. De brant blendingsgardinene og sang ”Seieren er vår.”

Noen av dere som er her nå, opplevde det øyeblikket.

Vi andre må nøye oss med bildene og historiene.

De gjør dypt inntrykk.

Mye sto på spill under andre verdenskrig. De var mange som kjempet for at vi skulle få landet vårt tilbake.

Vi fikk mange helter. Noen av dem ble belønnet med den høyeste utmerkelsen Norge har, Krigskorset med sverd.

De viste at krig ikke bare vinnes gjennom våpenkraft og militær overlegenhet. Mot og innstilling er minst like viktig.

Regjeringen har besluttet at Krigskorset med sverd igjen skal deles ut, for første gang for innsats etter annen verdenskrig.

De tre som i dag mottar Krigskorset med sverd har alle utvist et mot og en tapperhet som gjør dem til vår tids nye store helter. Alle tre har gjort en bemerkelsesverdig innsats i den internasjonale operasjonen i Afghanistan.

De tre er:

Trond André Bolle, som får utmerkelsen post mortem,

Eirik Johan Kristoffersen og Jørg Lian.

Som våre gamle krigshelter har de vist at personlig mot, innstilling og lederskap er det viktigste i krig. De har gjort en innsats som er fullt på høyde med den noen av våre fremste helter gjorde her hjemme for over 60 år siden. Derfor har vi også valgt frigjøringsdagen 8. mai for denne tildelingen.  

På vegne av regjeringen vil jeg takke for den innsatsen de som i dag mottar Krigskorset har gjort.

Med den har dere bidratt til økt sikkerhet og trygghet, både for folk i Afghanistan, for verdenssamfunnet og for oss her hjemme.

For dette har dere min, regjeringens og hele det norske folks dype respekt og anerkjennelse.

Nasjonen har fått mange nye helter.

I dag skal vi hedre dem.

                                                           *****

Jeg vil nå legge ned en krans ved Nasjonalmonumentet.