Historisk arkiv

Statsminister Jens Stoltenberg

Tale på frigjøringsdagen og nasjonal veterandag 8. mai 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Akershus festning, 8. mai 2013

- I dag står vi skulder ved skulder over hele landet for å minne hverandre om at frihet og demokrati aldri kan tas for gitt, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale på Akershus festning 8. mai.

Sjekkes mot fremføring

Deres Majestet,
Generalsekretær,
Veteraner,
Soldater,
Kjære alle sammen! 

I dag feirer vi Norges frihet.
Vi feirer med å takke.
Vi takker dem som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest.

Krigsseilerne.
Motstandsfolk hjemme og ute.

Som i fem mørke år sloss mot vold og tyranni.
Som reiste seg mot overmakten,
- i kjærlighet til landet,
- i troen på demokratiet
- og med en lengsel etter frihet som overvant frykten for å dø.

8. mai 1945 seiret de.
8. mai vil for alltid være deres dag.
Og symbolet på vår frihet.
Et åpent demokrati.
Et fritt folk.
Fred.

#

Vi skal aldri glemme dem som gikk i strid for oss.
Vi skal aldri glemme dem som bar de største offer.
Sine egne liv.

De døde for oss.                                           
For at vi igjen skulle få oppleve landet vårt i lyse maidager,
- pyntet i flagg,
- og med gatene fylt av glade, frie barn.

#

Kongehuset,
- Stortinget
- Regjeringen,
- og hele det politiske Norge står samlet i vår hyllest av dere som nedkjempet nazistene.

Dere ga oss vår frihet.
Dere har vist vei for all framtid.
Intet tyranni er sterkere enn et folks vilje til frihet og lengsel etter fred.
Det takker vi dere for.

#

I dag står vi skulder ved skulder over hele landet for å minne hverandre om at frihet og demokrati aldri kan tas for gitt.

Frihet og demokrati må vinnes hver dag. Og forsvares.

Det forsto alle de tusener av nordmenn som for 60 år siden gjorde tjeneste i Tysklandsbrigaden.
Det forsto våre kvinner og menn som for 30 år siden var i Libanon. 

Det forstår alle våre veteraner,
fra Korea, Suez, Kongo, Gulfen, Balkan, Tsjad, Adenbukta, Libya,
- og mange andre steder.

De reiste ut i det samme oppdraget,
- for vår felles drøm om en fredeligere og mer anstendig verden.

#

Om en uke gjør vi det igjen.
Fregatten Fridtjof Nansen seiler fra Bergen til Adenbukta.
Under kommando av flaggkommandør Henning Amundsen tar Norge over ledelsen av NATOs jakt på pirater i det farlige farvannet.

Våre mannskaper om bord på Fridtjof Nansen drar i oppdrag for en nasjon som er klippefast i troen på at veien til fred går via samarbeid. At Norges fred er en del av verdens fred.

I 1949 var Norge et av 12 land som dannet NATO.
Vi fant vårt ankerfeste, vår trygge havn i allianse med andre frie land.

Vi har aldri tvilt, og langt mindre angret.
Fellesskapet i NATO gir oss frihet og uavhengighet.
Derfor er jeg både stolt over, og glad for at NATOs generalsekretær feirer 8. mai sammen med oss her i dag.

#

Siden andre verdenskrig har over 120.000 norske kvinner og menn deltatt i internasjonale oppdrag.

Våre soldater har reist ut i oppdrag for verdenssamfunnet.
For FN. For NATO. 

I løpet av drøyt tolv år har flere enn 8.300 av våre soldater vært på vakt i Afghanistan.

De har drevet opplæring,
- gitt støtte,
- og stått i harde kamper.

Mange har utsatt seg for stor fare.
Og ti nordmenn har mistet livet.
De døde ikke forgjeves.

Det viktigste oppdraget er utført.
Afghanistan er ikke lenger et oppmarsjområde for internasjonale terror.   
Og norske soldater bidrar til å utvikle demokrati, som alternativ til tyranni og vanstyre.

#

I dag hedrer vi to norske helter fra Afghanistan med regjeringens høyeste utmerkelse.

Løytnant Kristian Bergh Stang er tildelt Krigskorset med sverd for å ha utvist særlig fremragende mot og ledelse under kamphandlinger i 2008.

Løytnant Lars Kristian Lauritzen er tildelt Krigskorset med sverd for å ha utvist særlig fremragende tapperhet og mot under kamphandlinger i 2007.

#

Vi takker dem,
- slik vi takker alle andre veteraner.

Som nasjon skal vi slå ring om våre soldater som har trosset frykt og gått inn i farer langt hjemmefra.

Vi skal ta vare på dere som sliter med vonde minner.
Dere gjorde oss stolte da dere reiste ut.
Vi skal ikke svikte når dere vender hjem. 

Norge har bruk for veteranens unike kompetanse,
- evnen til å beslutte klokt under ekstremt press,
- evnen til å lede,
- evnen til å ta ansvar.

For alle nordmenn er veteran en hedersbetegnelse. 

Gratulerer med dagen!