Historisk arkiv

Regjeringens klima- og skogprosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringens klima- og skogprosjekt ble lansert av statsminister Jens Stoltenberg under klimatoppmøtet på Bali i desember 2007. Et av de sentrale målene til prosjektet er å bidra til å inkludere reduksjon av klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland (REDD+) i en ny global klimaavtale.

Et annet mål er å bidra til å redusere klimagassutslippene fra skogsektoren i utviklingsland så raskt som mulig, allerede før en ny klimaavtale er på plass. 

Klima- og skogsatsningen har som et tredje mål å bevare naturskog for dens gode evne til å lagre karbon, og for å bevare mangfoldet av arter og genressurser, økosystemtjenester og livsgrunnlaget til mennesker som lever i og av skogene. En overordnet målsetning for satsningen, i tillegg til klimamålene, er å bidra til fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling i utviklingsland.

Initiativet retter seg mot bevaring av all tropisk skog. Midlene støtter allerede flere utviklingslands innsats for å redusere utslipp fra skogsektoren, hovedsakelig i samarbeid med multilaterale kanaler som FN, Verdensbanken og regionale utviklingsbanker. En viktig samarbeidspartner er i tillegg Amazonasfondet i Brasil.

Til den daglige forvaltningen ble det våren 2008 opprettet en prosjektgruppe i Miljøverndepartementet, som samarbeider tett med Utenriksdepartementet (herunder Norad) og andre relevante departementer, og som søker å trekke på kompetanse i multilaterale organisasjoner, frivillige organisasjoner og forskningsmiljøer.

Les mer om regjeringens klima- og skogprosjekt på Miljøverndepartementets nettsider.