Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norge foreslår å endre WTOs patentregler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge foreslår å endre WTOs patentregler for å støtte opp om en mer rettferdig deling av utbytte fra genressurser.

Norge har i dag foreslått å endre WTOs avtale om immaterielle rettigheter (Trips-avtalen) slik at denne bedre støtter opp om målene om en mer rettferdig deling av utbytte fra genressurser. Norge støtter dermed krav fra en rekke utviklingsland om at Trips-avtalen bør endres slik at patentsøker må fremlegge opplysninger om hvor genressurser eller tradisjonell kunnskap som oppfinnelsen bygger på kommer fra. Norge er det første OECD-landet som går inn for å endre Trips-avtalen på dette punkt, og forslaget ble svært godt mottatt av en rekke utviklingsland i Trips-rådet i dag.

Det norske forslaget går ut på å kreve at patentsøkere må fremlegge slike opplysninger før patentsøknanden kan behandles. Det skal også opplyses om opprinnelseslandet krever at det innhentes tillatelse for å få tilgang til landets genressurser, og om slik tillatelse er innhentet. Dette vil gjøre det lettere å nå målene i Konvensjonen om biologisk mangfold om en mer rettferdig fordeling av fordelene ved utnyttelse av genressurser.

Til toppen