Historisk arkiv

FN-konsultasjoner om menneskerettigheter og næringsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ambassadør til FN i Genève, Bente Angell-Hansen, ledet 5. og 6. oktober konsultasjoner om menneskerettigheter og næringslivets ansvar.

- Norge er en sentral pådriver i dette viktige arbeidet, og den enstemmige støtten vi har oppnådd i MR-rådet for spesialrepresentantens arbeid legger til rette for en ytterligere konkretisering av forpliktelser og muligheter om menneskerettigheter og næringslivet, sier ambassadør Angell-Hansen.

Norge leder arbeidet med menneskerettigheter og næringslivets ansvar i MR-rådet. FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navanethem Pillay og generalsekretærens spesialrepresentant for menneskerettigheter og næringsliv, John Ruggie. Foto: UDDet var Norge som fremforhandlet resolusjonen som fornyet mandatet til generalsekretærens spesialrepresentant for MR og næringslivets ansvar. Dette gir også en unik mulighet til å følge opp i forhold til stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navanethem Pillay og generalsekretærens spesialrepresentant for MR og næringsliv, John Ruggie åpnet konsultasjonene. Nigerias ambassadør er ordstyrer sammen med ambassadør Bente Angell-Hansen.

Arbeidet for å fylle retningsgivende gap på området MR og næringslivets ansvar står sentralt i mandatet til professor Ruggie. Han pålegges også å konsultere bredt med stater, næringslivet, sentrale internasjonale organisasjoner, sivilt samfunn og andre aktører i dette arbeidet. Seminaret i Genève er en konkret oppfølging av denne delen av mandatet og formålet har vært å gi alle interessenter mulighet til å påvirke det videre arbeidet med å konkretisere hva som ligger i MR og næringslivets ansvar.

- Konsultasjonene har vært et interessant møte mellom stater, næringsliv, NGOer og representanter for ofre, sier ambassadør Bente Angell-Hansen.