Historisk arkiv

Samarbeidsavtale mellom UD og Norsk Folkehjelp om humanitær nedrustning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet og Norsk Folkehjelp har signerte en tre-årig rammeavtale om humanitær nedrustning. Avtalen har en tentativ ramme på 237,5 milioner kroner og ombefatter humanitære mine- og eksplosivtiltak i Kambodsja, Laos, Vietnam, Thailand, Georgia, Libanon, Jordan, Irak, Sudan og Zambia. Videre inkluderer den støtte til et globalt treningssenter for minehunder, konseptutvikling og policyarbeid.

Avdelingsdirektør i avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål, Jostein Leiro, Avdelingsdirektør Jostein Leiro i UD og generalsekretær Petter Eide i Norsk Folkehjelp vil samarbeide om humanitær nedrustning. Foto: Bjørn Svenungsen, UDsignerte å vegne av UD. Generalsekretær Petter Eide signerte for Norsk Folkehjelp. Både Leiro og Eide la ved undertegningen vekt på det gode samarbeidet og fremhevet at rammeavtalen er et tegn på tillit mellom UD og Norsk Folkehjelp.  

Avtalen legger grunnlag for et mer strategisk samarbeid mellom UD og Norsk Folkehjelp innenfor mine- og klaseammunisjonsryddingsarbeid, men vil også bidra til å styrke både UD og Norsk Folkehjelps konseptutvikling og policyarbeid. Avtalen vil styrke Norsk Folkehjelps evne til langsiktig planlegging av tiltak i felt.

Rammeavtalen har som mål å bidra til å forebygge lidelse og død forårsaket av landminer og klaseammunisjon, og frigjøre landområder for sosio-økonomisk bruk. Den vil videre bidra til å heve kapasitets- og kompetansenivået hos nasjonale myndigheter, og støtte videreutvikling av nye metoder innen rydding og destruksjon av landminer og klaseammunisjon.

Humanitær nedrustning er et prioritert område i Stortingsmelding nummer 40 (2008-2009) – Om norsk humanitær politikk, som ble behandlet i Stortinget forrige uke. Norge er en pådriver for implementering av Minekonvensjonen og Konvensjonen om klaseammunisjon. Rydding av klasevåpen- og minebefengte områder er en viktig pilar i dette arbeidet. Dette hindrer lidelse og død og gjør at land og infrastruktur blir gjort tilgjengelig for sosio-økonomisk bruk. Videre er implementering av konvensjonene viktig for deres betydning som internasjonalt rammeverk og en styrking av humanitærretten generelt.

Norsk Folkehjelp (NF) har med norsk støtte drevet rydding av landminer og andre udetonerte eksplosiver siden 1992 og har de seneste årene også vært en viktig partner for UD i arbeidet med klaseammunisjonsrydding. NF har løpende videreutviklet sine arbeidsmetoder, der lokal og nasjonal kapasitetsutvikling er et viktig element. NF har vært en pådriver for effektivisering og rasjonalisering av ryddearbeidet. NF er en helt sentral aktør i den internasjonale innsatsen for å forbedre og effektivisere minerydding.