Historisk arkiv

UD misbrukt i økonomiske svindelforsøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Den siste tiden er det begått flere forsøk på såkalte ”Nigeriabrev-svindler” mot norske borgere, der svindlere har sendt e-poster i UD-ansattes navn. Utenriksdepartementet advarer nå norske borgere mot disse falske e-postene.

- Vi ser med stort alvor på disse svindelforsøkene, der navn til ansatte ved norske utestasjoner og UDs troverdighet er blitt misbrukt, sier Bjørn Jahnsen, kommunikasjonssjef i UD.  

Det er ambassaden i London og generalkonsulatet i Edinburgh som er omfattet av svindelforsøkene,  og ambassaden har tatt kontakt med New Scotland Yard i Storbritannia for videre oppfølging av hendelsen.  

UDs datasikkerhetsleder bekrefter at disse e-postene ikke er sendt fra UDs system, og at det dermed dreier seg om svindlere som forfalsker avsenderadressene.   

- Avsenderadressen er forfalsket, noe som er en kjent metode for ”Nigeriabrev-svindlerne”. De bruker gjerne institusjoner som vekker tillit hos mottakerne, og denne gangen var det dessverre UDs navn som ble misbrukt, sier Soner Sevin, datasikkerhetsleder i UD.  

Etter det UD kjenner til, har minst en norsk borger så langt blitt lurt av de falske e-postene. UD har vært i kontakt med vedkommende for å kartlegge hendelsesforløpet og få informasjon som kan forebygge flere slike svindeltilfeller. 

Svindelforsøkene har gått ut på at norske borgere har mottatt e-post som tilsynelatende er sendt fra ansatte ved de norske stasjonene. Disse e-postene har inneholdt en bekreftelse på at mottakeren har vunnet et større pengebeløp i et lotteri. Hensikten med denne e-posten har vært å gi troverdighet til en annen henvendelse som er blitt sendt fra lotteriet til samme mottaker. Denne har inneholdt informasjon om hvordan mottaker skulle betale en sum penger som skulle dekke omkostninger i forbindelse med overføring av gevinsten. 

UD advarer sine ansatte internt om at slike svindelforsøk har forekommet, og ber dem rapportere dersom slike hendelser inntreffer igjen. UD har også tatt kontakt med Økokrim for å varsle om hendelsen og for å forebygge for flere svindelforsøk i framtiden.