Historisk arkiv

Gjennomgang av EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU - Sejersted-utvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Sejersted-utvalget som skal foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder, skal legge frem sin rapport høsten 2011.

I regjeringsplattformen er det fastlagt at regjeringen skal ”nedsette et forskningsbasert, bredt sammensatt offentlig utvalg som skal foreta en grundig og bredest mulig gjennomgang av EØS-avtalen og konsekvensene av avtalen på alle samfunnsområder”.

Dette utvalget ble oppnevnt i desember 2009 av regjeringen og ledes av professor Fredrik Sejersted, Senter for Europarett, UiO. Utvalget vil legge frem sin rapport høsten 2011.

Utvalgets rapport vil inngå som grunnlag for en melding til Stortinget. For mer informasjon om utvalgets arbeid vises det til deres hjemmeside

Til toppen