Historisk arkiv

Nordisk samarbeid om digital sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

De nordiske utenriksministrene er enige om å etablere et nordisk samarbeid om digital sikkerhet. Det ble klart på det nordiske utenriksministermøtet i København onsdag.

Etableringen av et nordisk digitalt samarbeid er en oppfølging av den nordiske solidaritetserklæringen som ble vedtatt i Helsingfors i april i år.  I erklæringen heter det blant annet at de nordiske landene skal opptre solidarisk dersom et land utsettes for et digitalt angrep. 

Vedtaket på det nordiske utenriksministermøtet innebærer at de nordiske landene, i første omgang, vil etablere et sikkert kommunikasjonsnettverk mellom de nasjonale myndighetsorganene som varsler og analyserer digitale angrep. Et slikt nettverk skal være på plass innen et år. Dermed vil landene ha et nødvendig instrument for å kunne utvikle det praktiske samarbeidet om digital sikkerhet. 

Utenriksministrene drøftet også etablering av et praktisk digitalt samarbeid (”Nordic Cyber Security Initiativ”), som Norge har tatt initiativet til. En egen nordisk ekspertgruppe vil arbeide videre med disse planene med tanke på å fatte vedtak på neste nordiske utenriksministermøte våren 2012.