Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Påstander om UD-ansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

I forbindelse med at det i media 3. juli har framkommet påstander om tidligere kontakt mellom ansatte i Utenriksdepartementet (UD) og KGB, har UD gjennomført undersøkelser knyttet til saken som viser følgende:

  • I lys av ulike påstander om at norske borgere skulle hatt irregulær kontakt med KGB, tok UD i november 2000 kontakt med daværende Politiets Overvåkningstjeneste (POT) for å forhøre seg om UD-ansatte var omtalt i historisk materiale som POT hadde tilgang til. Justisdepartementet (JD) mottok rapport fra POT i 2001 om informasjon fra tidligere sjefsarkivar Vasilij Mitrokhin. Det ble opplyst at riksadvokaten og utenriksråden ville bli informert.
  • UD ble informert av POT i januar 2001 om at tre personer som på det tidspunkt arbeidet i utenrikstjenesten var omtalt i det historiske materialet.
  • Etter å ha foretatt nærmere undersøkelser og gjennomgått saken med de ansatte det gjaldt, ble det fra UDs side konkludert med at det ikke var grunnlag for påstander om irregulær kontakt mellom de UD-ansatte og personer med antatt tilknytning til KGB.
  • POT vurderte saken, og fant ikke grunnlag for å iverksette etterforskning eller opprette noen forebyggende sak på grunnlag av informasjonen.
  • I media har det framkommet påstander om forsøk på å stanse publiseringen av en bok i Storbritannia. UDs og JDs undersøkelser viser ingen spor av dette.

 

Til toppen