Historisk arkiv

Visumsøknad på nett reduserer ventetiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Alle norske utenriksstasjoner gir nå muligheten for å søke om visum på nett. – Dette gir en langt bedre service til visumsøkere og reduserer behandlingstiden på søknadene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

I 2010 behandlet norske utenriksstasjoner 143.000 visumsaker og mottok 18.000 oppholdssaker. På en stor utenriksstasjon behandles 100-450 søknader daglig. Med løsningen ”Søknad på nett” kan nesten alle registrere søknad om visum, oppholdstillatelse og statsborgerskap på internett.

- Søknad på nett betyr at du kan registrere visumsøknaden din der du er, når du vil, og uten å måtte stå i kø. Det reduserer ventetiden for søkeren og sørger for en mer effektiv behandlig av alle typer søknader, sier utenriksminister Støre.

Ved bruk av nettsøknad reduseres behandlingstiden for utenriksstasjonene fordi søkerne gjør mesteparten av jobben selv. Søkeren betaler også gebyret på nettet og bestiller time ved utenriksstasjonen eller hos politiet for å levere de dokumentene som er nødvendige for å få behandlet søknaden. Det medfører at ventetiden for å få levert søknad om visum på en utenriksstasjon i enkelte tilfeller faller fra flere timer til under et kvarter.

Søknad på nett er utviklet av Effekt-programmet, som er et samarbeid mellom Politiet, Utlendingsnemnda, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Utenriksdepartementet, med Utlendingsdirektoratet som programeier.
 
Pressekontakt i UDI: Kommunikasjonsrådgiver Åsmund Eide, 400 36 841