Historisk arkiv

Presentasjon av regjeringens nordområdestrategi i Tromsø 1. desember

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

1. desember presenteres regjeringens nordområdestrategi av statsministeren, utenriksministeren, kommunal- og regionalministeren og kunnskapsministeren på en pressekonferanse i Norsk Polarinstitutts lokaler i Tromsø. (30.11.06)

Priv. til red.


Dato: 30.11.06

Presentasjon av regjeringens nordområdestrategi i Tromsø 1. desember

Kl. 10.15 presenteres regjeringens nordområdestrategi av statsministeren, utenriksministeren, kommunal- og regionalministeren og kunnskapsministeren på en pressekonferanse i Norsk Polarinstitutts lokaler i Tromsø.

Presentasjonen vil bli sendt direkte på Internett.

Kl. 11.30 deltar statsministeren og de andre regjeringsmedlemmene i en mottagelse i Hålogaland Teaters lokaler i Tromsø.

Kl. 14.30 mottar utenriksministeren verket "Into the Ice" – den engelske versjonen av Norsk Polarhistorie – på Universitet i Tromsøs samiske kulturhus, "Árdna".

Pressekontakt for statsministeren: statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen, 99 54 19 11
Pressekontakt for utenriksministeren: kommunikasjonssjef Anne Lene Dale Sandsten, 90 85 81 14.
Pressekontakt for kommunal- og regionalministeren: kommunikasjonssjef Geir Løndal 98 48 00 00.
Pressekontakt for kunnskapsministeren: informasjonsrådgiver Johannes Fjose Berg, 47 40 92 06.