Historisk arkiv

Alle reiser hjem - ingen "brain drain" i Fredskorpsets utvekslingsprogram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Av Fredskorpsets nær 3000 deltakere har alle reist tilbake til sine hjemland med økt kunnskap og erfaring. Dette er viktig med tanke på helsepersonellkrisen i mange av samarbeidslandene, sa utviklingsminister Erik Solheim da han besøkte Haukeland sykehus 6. september.

- Av Fredskorpsets nær 3000 deltakere har alle reist tilbake til sine hjemland med økt kunnskap og erfaring. Dette er viktig med tanke på helsepersonellkrisen i mange av samarbeidslandene. Det er positivt å se prosjekter som bidrar til å styrke kompetansen til helsearbeidere i utviklingsland, sa utviklingsminister Erik Solheim da han besøkte Haukeland sykehus 6. september.  

Solheim fikk se hvordan helseprosjektet fungerer i praksis på Haukeland sykehus. Han møtte tre helsearbeidere som deltar i Fredskorpsets utvekslingsprogram på Bilde: Erik Solheim får et innblikk i utvekslingsarbeidet ved Haukeland sykehus i Bergen. Foto: UDsykehuset, Bahati Abradha Charokiwa og Erasto Swai fra Tanzania og Tadesse Gemechu Bekesha fra Etiopia. De tre tar med seg kunnskap og erfaring fra blodbanken og fra avdelingen for teknisk vedlikehold på Haukeland sykehus når de reiser hjem etter ett års opphold i Bergen. 

- Jeg er imponert over helseprosjektene jeg har fått se litt av i dag. Haukeland sykehus og Fredskorpset tar i bruk spennende og effektive metoder i sitt samarbeid, og gir et viktig bidrag til å styrke helseinstitusjoner i sør, sa Solheim.  

Helsepersonellkrisen er en av de største hindringene for å nå de helserelaterte tusenårsmålene. Verdens Helseorganisasjon har beregnet at det mangler 2,4 millioner leger, sykepleier og jordmødre. Av de 57 landene som har for få helsepersonell til å kunne nå tusenårsmålene, ligger 36 i Afrika. Mange av disse er Norges samarbeidsland, blant andre Malawi, Mosambik, Zambia, Kenya, Tanzania, Uganda, Etiopia.  

Årsakene til mangel på helsepersonell i utviklingsland er mange. En av grunnene kan være manglende investering i helsesektoren over lang tid og pågående forsøk på å holde landenes offentlige utgifter nede. En annen årsak kan være flukt av fagfolk, både fra landsbygda til byene, og til andre land. Studier viser at mange helsearbeidere fra utviklingsland selv ønsker å bli værende og arbeide i egne land, dersom forholdene og framtidsmulighetene hadde vært bedre.  

- Det er ingen enkle løsninger på helsepersonellkrisen. Vi og resten av det internasjonale samfunnet må komme med konkrete løsninger. Noe av det viktigste vi kan bidra til er en kraftig økning i utdanning av helsepersonell. Samtidig må det internasjonale samfunnet få på plass regler som hindrer tapping av helsepersonell fra utviklingsland, sa utviklingsministeren.  

Et av målene ved Fredskorpsets helseprosjekt og samarbeidet med Haukeland er å bidra til kompetanseheving i sør, men også til gjensidig læring og faglig oppdatering i de institusjonene som deltar. Et eksempel på dette er samarbeidet innen rehabilitering av brannskader mellom Haukeland sykehus, Yekatit 12 i Etiopia og Christian Medical College i India. Både leger, sykepleiere, fysioterapeuter, teknikere og økonomer er med i utvekslingsprogrammet.