Historisk arkiv

Historisk arkiv

Utenriksministeren starter debatt om Norge i en ny tid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Rundt 1400 studenter møtte opp i Det Norske Studentersamfund i Oslo onsdag 22. august til Jonas Gahr Støres presentasjon ”Norge i en ny tid”. Foredraget var starten på en bred debatt om Norges plass i verden, våre utfordringer og muligheter i globaliseringens tidsalder.

Rundt 1400 studenter møtte opp i Det Norske Studentersamfund i Oslo onsdag 22. august til utenriksminister Jonas Gahr Støres presentasjon ”Norge i en ny tid”. Den 1. november fylte studentene Samfundet i Torndheim for å høre foredraget i og i Bergen 4. september inviterte Studentersamfunnet Støre til møte med full sal på Verftet.

Foredraget er starten på en bred debatt om Norges plass i verden, våre utfordringer Foto: Utenriksministeren starter debatten Norge i en ny tid. Foto: Therese Saur, UDog muligheter i globaliseringens tidsalder, og skal munne ut i en stortingsmelding høsten 2008.

- Er Norge et lite land? spurte Støre innledningsvis. Ved bruk av lyd, bilde og film viste utenriksministeren at svaret avhenger av hvilket perspektiv man velger. Med 4,7 millioner innbyggere er vi på 120. plass blant ca. 200 land. Samtidig er vi den 6. største bidragsyteren til FN, verdens 5. største oljeeksportør, 3. største gasseksportør og verdens nest største fiskeeksportør.

Utenriksministeren malte et bredt bilde av Norges utfordringer og muligheter med hovedfokus på følgende temaer: 1) nordområdene 2) sikkerhet, 3) engasjement og solidaritet og 4) global økonomi.

Avslutningsvis spurte Støre: – Hvem er nordmenn? Han understreket at alle som bor i Norge må føle at de er del av et større ”vi”, og at utviklingen av en sammensatt befolkning får konsekvenser både for innenrikspolitikken og for utenrikspolitikken.

Utenriksministerens presentasjon for studentene var startskuddet på en bred debatt om norsk utenrikspolitikk, som skal munne ut i en stortingsmelding i løpet av høsten 2008. Arbeidet ledes av et prosjekt UD har kalt ”Refleks”, fordi vi ønsker både å teste våre utenrikspolitiske reflekser og å reflektere over hvordan de store endringene i verden påvirker Norges utfordringer og muligheter.

Blant de som inviteres til tenkning og debatt er nettopp studentene, og etter presentasjonen i studentersamfunnene var det flere runder med spørsmål både fra salen og på SMS som utenriksministeren svarte på (se her for noen eksempler på spørsmål som kom opp).