Historisk arkiv

Europeisk dag mot dødsstraff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det er i år 10 år siden Europa ble en de facto dødstraff-fri sone. Dette er bakgrunnen for at Ministerkomiteen i Europarådet i september fattet vedtak om å opprette en Europa-dag mot dødsstraff 10. oktober.

Alle medlemsland i Europarådet har undertegnet Protokoll 6 til Den europeiske Menneskerettskonvensjonen om forbud mot dødsstraff i fredstid. Den europeiske dagen mot dødsstraff er dermed basert på et vedtak av regjeringene, mens den internasjonale dagen mot dødsstraff er en markering initiert av frivillige organisasjoner.

Dagen ble  proklamert på en Høynivåkonferanse i Lisboa den 9. oktober. Konferansen var et fellesarrangement mellom EUs presidentskap Portugal, EU-Kommisjonen og Europarådet. Statssekretær Elisabeth Walaas deltok og framførte et innlegg med utgangspunkt i punktene under om  "Death Penalty: an offense to human dignity".

- Det neste steg i denne prosessen bør være å få etablert et verdensomspennende moratorium på bruken av dødsstraff. Det endelige mål må være å få dødsstraff fjernet i hele verden, sa statssekretær Walaas.