Historisk arkiv

Støre lanserte bok: ”Norske interesser"

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Onsdag 3. september lanserte utenriksminister Jonas Gahr Støre boka "Norske interesser – utenrikspolitikk for en globalisert verden", som er den første helhetlige gjennomgangen av norske interesser og norsk utenrikspolitikk siden slutten av Den kalde krigen.

Onsdag 3. september lanserte utenriksminister Jonas Gahr Støre boka "Norske interesser – utenrikspolitikk for en globalisert verden", som er den første helhetlige gjennomgangen av norske interesser og norsk utenrikspolitikk siden slutten av Den kalde krigen. 

"Norske interesser" er grunnlagsrapporten fra Utenriksdepartementets Refleksprosjekt som ble igangsatt for å stimulere til åpenhet, kritisk refleksjon og debatt om norske nasjonale interesser og norske utenrikspolitiske spørsmål.

Boka er basert på et bredt materiale blant annet bestående av mer enn 150 skriftlige innspill fra ressurspersoner i og utenfor Norge.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre og Leiv Lunde fra Refleksprosjektet (Foto: Therese Saur/UD)

Utenriksminister Jonas Gahr Støre sammen med prosjektleder Leiv Lunde, en av hovedforfatterne bak boka "Norske interesser" fra Utenriksdepartementets Refleksprosjekt.