Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Solheim vil bidra til flere norske investeringer i Sør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Utviklingslandene er fremfor alt opptatt av teknologioverføring fra rike land. For å få til dette trenger vi ulike fond og mekanismer som kan legge til rette for private investeringer, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim da han innledet Næringslivets bistandskonferanse 2008.

"Klima for utvikling” var tittelen for bistandskonferansen, som årlig arrangeres av Næringslivets Hovedorganisasjon og Innovasjon Norge.

Erik Solheim 12.02.08 - Foto: Petter Foss, UD 

I sin innledning la Solheim vekt på næringslivets rolle i kampen mot globale klimaendringer og fattigdom. Norge vil satse spesielt på å øke fattiges tilgang til ren energi. Blant annet har Norge bidratt med penger til internasjonale fond av typen Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP). Og Norad skal i 2008 ”klimamerke” 40 millioner kroner for støtte til næringsliv og institusjoner for å bidra til overføring av teknologi og kompetanse til utviklingland.

Solheim ønsker i økende grad å bruke utenrikstjenesten til å fremme investeringer i fattige land.

– Ser vi bort fra olje/gass-, energi- og miljøsektoren er det ikke mange investeringer fra norsk næringsliv i utviklingsland. Det er mye å hente på private-offentlige partnerskap med enkeltbedrifter, og vi er beredt til å se på hvordan vi i felleskap kan gjøre mer. Vi kan ikke subsidiere bedriftenes kommersielle virksomhet, men vi kan diskutere om vi kan gi bistand til samfunnsmessige investeringer rundt forretningsvirksomheten, som vil gjøre virksomheten lettere og bedre, og som vi gi mer utviklingseffekt, sa Solheim.

Til de rundt 300 deltakerne på konferansen sa Solheim at han fremover ønsker tettere dialog med næringslivet.

Næringslivet i de rikeste landene må bidra til bærekraftig vekst i utviklingslandene, sa NHO-direktør Finn Bergesen jr. under Næringslivets bistandskonferanse 2008. Her i samtale med miljø- og utviklingsministeren (t.v.). Foto: Petter Foss, UD – Jeg vil etablere et nytt forum hvor vi på myndighetenes side jevnlig kan møte folk fra næringslivet, næringsorganisasjonene og LO for å drive arbeidet med næringsutvikling i Sør framover, sa Solheim.

En førstelinjetjeneste for bedrifter som ønsker informasjon om det å investere i Sør, er også nylig etablert i Norad.  

 

Les mer om konferansen og se presentasjonene på Innovasjon Norge siden nettsider