Historisk arkiv

Ministermøte på Grønland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Støre og ministere fra de øvrige kyststatene rundt Polhavet (Norge, Danmark, Canada, Russland og USA) avga en felles erklæring om virkemidler for å møte kommende utfordringer i Polhavet som følge av klimaendringer da de møttes i Ilulissat på Grønland.

Utenriksminister Støre og ministere fra de øvrige kyststatene rundt Polhavet (Norge, Danmark, Canada, Russland og USA) møttes i Ilulissat på Grønland i dag onsdag 28. mai, og avga en felles erklæring om virkemidler for å møte kommende utfordringer i Polhavet som følge av klimaendringer.
 
Møtet bygger på de rettslige vurderinger som ble foretatt av de fem statene på et møte på høyt embedsnivå i Oslo 16. – 17. oktober 2007.
 
I erklæringen slås det fast at havretten gir et omfattende rammeverk for nasjonale tiltak og samarbeid, blant annet med hensyn til miljøvern, forskning, fastsettelse av kontinentalsokkelens yttergrense og skipsfart.
 
De fem statene tar sitt ansvar alvorlig og vil samarbeide tett på disse områdene sammen med andre berørte nasjoner og gjennom ulike organisasjoner. Arktisk Råd vil stå sentralt i denne sammenheng.
 
På møtet fikk utenriksminister Jonas Gahr Støre blant annet anledning til å gjennomføre bilaterale samtaler med den russiske utenriksminister Sergej Lavrov, og USAs viseutenriksminister John Negroponte.

Utenriksminister Støre og utenriksminister Lavrov

Utenriksminister Støre og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov på flyet på vei til Ilulissat på Grønland. Foto: UD.

Les erklæringen (pdf)