Historisk arkiv

Ingen snarveier til resultater i bistanden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norsk bistand når frem og gir resultater til tross for kronglete omveier, sier Norads ferske rapport om norsk bistand som er overrakt miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Norsk bistand når frem og gir resultater til tross for kronglete omveier, sier Norads ferske rapport om norsk bistand som ble overrakt miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i dag.

Rapporten som tar for seg norsk bistand til Nepal, Mosambik og Sudan, viser at bistanden har bidratt til blant annet mer utdanning til jenter og strømforsyning på landsbygda.

Skoledagen er i ferd med å starte ved Kirne Project School i Nepal. I de fleste utviklingslandene går nå jenter mer på skole enn for få år siden. Nesten 90 prosent av alle barn i utviklingsland går nå på barneskole, mot 80 prosent i 1990. Økningen er størst blant jenter.Rapporten viser samtidig at bistands-systemet er komplekst. Norad mener Norge kan gjøre mer for å utnytte de ulike kanalenes fortrinn bedre, selv om resultatene av bistanden avhenger mer av gode lokale samarbeidspartnere enn Norges kanalvalg. Og fortsatt har mottakerlandene lite de skulle ha sagt om hvordan bistanden brukes.

– Med stadig nye giverland og private fond er trenden et stadig mer komplekst system for bistanden. Den eneste farbare veien for et mer forenklet system, er etter min mening å skyte mer av pengene inn i globale strukturer, sa Solheim da han mottok rapporten.

FN, Verdensbanken og andre internasjonale organisasjoner er den mest brukte kanalen for norsk bistand. Bare en femtedel av bistanden fra Norge går direkte til myndighetene i fattige land.

– I den direkte stat-til-stat-bistanden må vi konsentrere innsatsen om noen områder hvor Norge har særlige fortrinn, som fredsbygging, energi og forvaltning av naturressurser. For å sikre mer lokalt eierskap er det viktigste vi kan gjøre å gi mer bistand i form av budsjettstøtte. Det er samtidig den mest omdiskuterte formen for bistand, sa Solheim.

Budsjettstøtte var også tema i den påfølgende debatten med stortingsrepresentantene Erna Solberg (H), Morten Høglund (Frp) og Anette Erik Solheim diskuterte budsjettstøtte med bl.a. Morten Høglund (Frp) og Annette Trettebergstuen (Ap). Foto: UDTrettebergstuen (Ap).

– I en ideell verden ville budsjettstøtte vært svaret på mer lokal styring. Men i halvkorrupte systemer er problemet med slik bistand at den undergraver demokratiet og skaper mer korrupsjon, sa Solberg.  

Trettebergstuen viste til at det ikke er mer korrupsjon knyttet til budsjettstøtte enn andre former for bistand, ifølge internasjonale evalueringer.

– Budsjettstøtte kan gi utviklingslandene mer styring, men gjør det vanskeligere å måle resultatene av bistanden fra det enkelte giverland, la Trettebergstuen til.

Les hele Norads rapport her.