Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Riis-Johansen og Koss på konferanse om idrett, fred og utvikling i Beijing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen deltok torsdag på ”Fourth Meeting of the Executive Committee: Sports for Development and Peace International Working Group” i Beijing, en dag før åpningen av OL i Kinas hovedstad.

På konferansen ble rapporten ”Harnessing the Power of Sport for Development and Peace: Recommendations to Governments” presentert. Denne oppsummerer SDP IWGs arbeid gjennom de fire årene deres mandat har vært gjeldende, analyserer sammenhengen mellom tiltak innen idrett og fred og utvikling, og presenterer anbefalinger for landenes regjeringer. Samtidig ble arbeidsgruppens mandat forlenget, og ”Beijing-erklæringen” ble godkjent.  

- Det er et viktig dokument, og et viktig arbeid som er gjort, fordi det gir mulighet til Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og Johann Olav Koss under presentasjon av rapporten om idrett, fred og utvikling i Beijing. Foto: Anders Rikter, UDå komme videre i arbeidet med å få barn og unge i fattige land til å bruke sport mer aktivt, og koble sport med utviklingspolitikk og fredsarbeid, sier Riis-Johansen. 

Leder for sekretariatet for ”Sport for Development and Peace International Working Group” (SDP IWG) er Johann Olav Koss, som er president for organisasjonen “Right to Play”. Konferansen tiltrakk seg deltakere på høyt nivå fra 38 land. En rekke ministre var til stede, blant annet Kinas sportsminister Liu Peng, som også er Executive President for organisasjonskomiteen for Beijing-OL, og president for Kinas olympiske komite. Norsk UD er en av de fem økonomiske bidragsyterne. 

- Det har vært en fantastisk dag for oss ved å kunne få vist fram 121 forskjellige anbefalinger til myndighetene. Alle synes det er et utrolig arbeid som er gjort, det er første gang i verden det finnes et dokument som kan bevise for verden hvordan idrett og lek kan brukes i utviklingsland, hvor viktig det er å inkludere det i fattigdomsbekjempelsen, sier Johann Olav Koss. 

SDP IWG er et fire års “policy initiative” som oppstod fra arbeidet til UN Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace under sommer-OL i Aten i 2004 for å “articulate and promote the adoption of policy recommendations for the integration of sport and physical activity into national and international development strategies.” 4-årsperioden avsluttes med Beijing-erklæringen 7. august 2008. Wilfried Lemke, FNs spesialrådgiver til FNs generalsekretær for Sport and Development and Peace vil nå ta over lederskapet i SDP IWG etter Koss.