Historisk arkiv

Tospråklighet og krysskulturell kompetanse som ressurs i utenrikspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

En paneldebatt om innvandreres kompetanse som ressurs i Norges forhold til andre land ble 27. mai holdt i Tromsø. Debatten var i regi av NORUT, Norsk-russisk forening i Tromsø, Tromsø kommune og Utenriksdepartementets Refleksprosjekt.

En paneldebatt om innvandreres kompetanse som ressurs i Norges forhold til andre land ble 27. mai holdt i Tromsø. Debatten var i regi av NORUT, Norsk-russisk forening i Tromsø, Tromsø kommune og Utenriksdepartementets Refleksprosjekt.

Deltakerne i panelet var Olga Goldfain fra Bedriftskompetanse AS, Olga Komarova fra humanistisk fakultet ved universitetet i Tromsø, Jan Erik Johnsen, politisk rådgiver for ordføreren i Tromsø og seniorrådgiver Eiler Fleischer fra UDs Refleksprosjekt.

Spørsmål som ble diskutert var:

  • Hvordan kan Norge benytte eksisterende kompetanse i landets samhandling med Russland?
  • Hva betyr språk- og kulturkompetanse for tillitsskapning i krysskulturelle situasjoner?
  • Hvordan kan økt innvandring fra Russland bidra til brobygging i nordområdene?
  • Hvordan utgjør personer med flerkulturell kompetanse en ressurs i Norges forhold til andre land?

Det var enighet om at innvandreres tokulturelle kompetanse er en verdifull ressurs som det er helt nødvendig for norske myndigheter på sentralt, regionalt og lokalt nivå og norsk næringsliv å legge til rette for, og gjøre bruk av. Konkret dreide diskusjonen seg om innvandrere med russisk bakgrunn og forholdet til Russland.

Utenriksminister Jonas Gahr Støres uttalelser om at norsk utenrikspolitikk må representere og involvere det store norske "vi" som favner om mangfoldet i det norske samfunnet var også en del av debatten.

De som deltok i panelet (f.v.): Jan Erik Johnsen (Tromsø kommune), Olga Goldfain (Bedriftskompetanse AS), Olga Komarova (UiT), Eiler Fleischer (UD), Morgan Lillegård (Tromsø kommune) ordstyrer. (Foto: Mari Lotherington)

 

Aktuelle lenker:

Eiler Fleischers innledning (pdf)

Kronikk av utenriksminister Jonas Gahr Støre og Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i Nordlys

Kronikk av seniorrådgiver Frank Olsen, forsker Mikko Moilanen, og seniorforsker Margrethe Aanesen, Norut Tromsø i Nordlys

Les artikler fra debatten i Nordlys (pdf) og Bladet Tromsø (pdf)

Se invitasjonen (pdf)