Historisk arkiv

Støre på møte om ytringsfrihet og uavhengige medier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

7. april inviterer utenriksminister Støre anerkjente journalister og ytringsfrihetsorganisasjoner til å delta i debatten om hva som kan gjøres for å styrke ytringsfriheten og beskytte journalister og menneskerettighetsforsvarere.

7. april inviterer utenriksminister Støre anerkjente journalister og ytringsfrihetsorganisasjoner til å delta i debatten om hva som kan gjøres for å styrke ytringsfriheten og beskytte journalister og menneskerettighetsforsvarere. Møtet er en del av Refleks-serien og åpent for alle interesserte.

Ytringsfriheten er under press i mange sammenhenger. Utenriksminister Støre vil derfor lansere et norsk initiativ for å få ytringsfrihet høyere på den internasjonale agendaen. Norge vil, i samarbeid med sentrale medieorganisasjoner, støtte opp om medier i konfliktrammede områder og land hvor demokratiet er på vikende front. Det vil settes spesielt fokus på å støtte opp om profesjonalitet i mediene, tilgjengelighet, eierskap og medielover som fremmer ytringsfrihet.

De siste årene har Norge årlig bidratt med om lag 100 millioner kroner i mediestøtte til organisasjoner verden over som arbeider for å styrke ytringsfriheten. Ytterligere 15 millioner kroner er nå øremerket til dette arbeidet.

 

Program:

 

Freedom of Expression – Missing in Action

Mandag 7. april, 10.00-12.00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

 

Deltakere:

Jonas Gahr Støre, utenriksminister
Imtiaz Alam, journalist og generalsekretær, South Asian Free Media Association (SAFMA) 
Omar Faruk Osman,  journalist og generalsekretær, National Union of Somali Journalists (NUSOJ)
Agnes Callamard, Article 19
Jesper Højberg, International Media Support
Rohan A. Jayasekera, Index on Censorship

Møteleder: Siri Lill Mannes, journalist, TV2

Påmelding: refleks@mfa.no

 

Les mer om andre arrangementer i Refleks-prosjektet