Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny brosjyre om Norges forhold til EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet har utarbeidet informasjonsbrosjyren ”Norway and the EU – partners for Europe” om Norges forhold til EU. Brosjyren retter seg mot et utenlandsk publikum og forklarer Norges tilknytning til EU gjennom vårt medlemskap i EØS- og Schengen-avtalene samt annet politisk samarbeid.

Flere norske utenriksstasjoner opplever interesse for Norges forhold til EU i sine vertsland. Selv om mange europeere vet at Norge ikke er medlem av EU, er kunnskapen om det brede samarbeidet mellom Norge og EU gjennom bl.a. EØS-avtalen og Schengen-avtalen ukjent for mange.

Brosjyren er skrevet for en bred målgruppe og kan være nyttig for aktører innen f.eks. næringsliv, offentlige myndigheter og det sivile samfunn.

Brosjyren vil bety et løft for departementets informasjonsarbeid overfor utlandet, og blir distribuert bredt til norske utenriksstasjoner i Europa. Brosjyren bidrar også til å oppfylle Regjeringens målsetning i St.meld. nr. 23 (2005-2006) om å ”øke kunnskap om Norge i EU”.