Historisk arkiv

Støre ledet CSR-seminar i New

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Finnes det et mer naturlig sted å diskutere CSR og finanskrisen enn i verdens finanshovedstad New York?

Mandag 15. juni 2009 arrangerte generalkonsulatet i New York et seminar om Corporate Social Responsibility (CSR) med representanter fra norsk og amerikansk næringsliv. Dette ble gjort i samarbeid med det norsk- amerikanske handelskammeret. Temaet var CSR og finanskrisen.

I sitt innlegg redegjorde utenriksministeren for den norske regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om næringslivets samfunnsansvar, og deres tiltak for å imøtegå finanskrisen. Videre understreket han viktigheten av at CSR integreres i bedrifters virksomhet på alle nivå, og at det ikke blir nedprioritert i økonomiske nedgangstider.

Utenriksministerens innlegg ble etterfulgt av en paneldebatt.

Paneldeltagerne var:

  • Luann Smith, direktør for Statoil Marketing and Trading (US) Inc
  • Ann Condon, direktør for General Electric Company sitt helse, sikkerhet og miljø- program
  • Stephen L. Brown, direktør for Corporate Governance, TIAA-CREF- et pensjonsfond som forvalter over 360 milliarder dollar

Panelet ble moderert av Kristin H. Holth leder for DnB NOR Americas.

Debatten viste ulike tilnærminger til CSR blant norske og amerikanske bedrifter.

Seminaret er en oppfølging av stortingsmeldingen om samme tema og har som formål å øke bevisstheten rundt CSR blant norske og amerikanske bedrifter, samt skape et forum for debatt.