Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nytt internasjonalt byrå for fornybar energi (IRENA) opprettet med hovedsete i Abu Dhabi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Medlemslandene i det nye internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) besluttet under et møte i Egypt 29. juni at det midlertidige hovedkvarteret skal ligge i De forente arabiske emirater (Abu Dhabi).

Medlemslandene i det nye internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) besluttet under et møte i Egypt 29. juni at det midlertidige hovedkvarteret skal ligge i De forente arabiske emirater (Abu Dhabi). Helene Pelosse fra Fankrike ble valgt til midlertidig generaldirektør og får ansvaret for å bygge opp IRENAs sekretariat.

-Norge gratulerer De forente arabiske emirater med valget av hovedsete. Det er gledelig at en så stor petroleumsprodusent satser sterkt på fornybar energi og nå blir hovedsete for den nye og viktig internasjonale organisasjonen for fornybar energi, sier statssekretær Elisabeth Walaas.

136 land har så langt sluttet seg til IRENA som er åpent for alle land som er medlem av FN. Den store oppslutningen viser at IRENA i løpet av kort tid har fanget mange lands interesse. Dette lover godt med tanke på at organisasjonen kan utvikles til et viktig organ for fremme av bærekraftig fornybar energi globalt.

Målsettingen er å utvikle IRENA til et kompetansesenter for å spre satsingen på bærekraftig fornybar energi globalt, ikke minst til utviklingsland og land med raskt voksende økonomi. All bærekraftig bruk av fornybare energikilder omfattes av IRENA’s virkeområde.

Ingen eksisterende internasjonal organisasjon har fremme av fornybar energi som sitt eneste formål.

Norges ambisjon om å være en aktiv utenrikspolitisk aktør på energi- og klimaområdet innenfor f.eks. karbonfangst og lagring, ren energi i bistandspolitikken og vern av regnskog skaper forpliktelser og forventninger om å støtte initiativ for fremme av fornybar energi.

Norsk medlemskap i IRENA er et viktig ledd i regjeringens internasjonale deltakelse og engasjement på energi- og klimaområdet. Etableringen av IRENA gir et positivt signal før klimatoppmøtet i København. Det er regjeringens ambisjon å bidra til at IRENA utvikles til en effektiv og målrettet organisasjon for fornybar energi.

Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet samarbeider om norsk deltakelse i IRENA.

For nærmere informasjon, se www.irena.org.