Historisk arkiv

Åpent møte for sivilt samfunn 27.10. om FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norges 5. rapport om gjennomføringen av FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) skal leveres i juni 2010. Utenriksdepartementet ønsker allerede nå å informere berørte departementer og det sivile samfunn om det forestående arbeidet. Vi inviterer derfor til åpent møte 27. oktober 2009.

Norges 5. rapport om gjennomføringen av FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) skal leveres i juni 2010. Utenriksdepartementet ønsker allerede nå å informere berørte departementer og det sivile samfunn om det forestående arbeidet. Vi inviterer derfor til åpent møte 27. oktober 2009. Påmeldingsfrist er 26. oktober.

Utkast til tilleggsprotokoll til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) ble vedtatt ved konsensus i FNs menneskerettighetsråd i Genève i juni 2008, og oversendt FNs generalforsamling for endelig vedtak. FNs 63. generalforsamlings 3. komité vedtok tillegsprotokollen den 10. desember 2008 ved konsensus.

UD ønsker å invitere til et orienteringsmøte om både den norske rapporten til ØSK og om tilleggsprotokollen. Møtet holdes i UD tirsdag 27. oktober kl 13 til 14.30 i møterom NK 376.

Deltakelse meldes til UD v/ Amund Johansen (amjo@mfa.no) innen mandag 26. oktober.