Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Raymond Johansen møtte ungdomspolitikerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Lederne av de norske ungdomspartiene møtte 12. januar statssekretær Raymond Johansen til debatt om norske interesser og dilemmaer. Johansen innledet om situasjonen i Gaza, før Bente E. Engesland ledet debattantene gjennom tema som Midtøsten, energi og klima, EU og ikke minst forventningene til USAs utenrikspolitikk under Barack Obama.

Ingen enkel løsning på Midtøsten-konflikten

Statssekretær Johansen understreket at vi nå er inne i en ny dramatisk fase i Midtøsten hvor det viktigste er å få til en våpenhvile. USA kan og vil kunne spille en betydelig rolle, men det blir for lenge å vente til at president Obama innsettes den 20. januar. Innen den tid vil mange menneskeliv ha gått tapt. Det internasjonale samfunn må handle nå.

Statssekretæren nevnte også at Norge har fått i ansvar av FN å jobbe i forhold til giverkoordineringen for Palestina. I den sammenheng jobber Norge hardt både overfor den arabiske verden, EU og andre, noe som krever at politikken balanseres i forhold til det.

Fra venstre: Bente E. Engesland (møteleder), Mari Eifring (Rød Ungdom), Anne Solvik (Unge Venstre) og Kjell Ingolf Ropstad (KrFU). Foto: Aina Holm/UDMali Steiro Tronsmoen, leder av Sosialistisk Ungdom, var ikke i tvil om at Norge kan spille en viktigere rolle i Midtøsten enn det vi gjør i dag. Hun understreket Norges klare interesse i forsvar av Folkeretten, noe hun mener innebærer at Norge ikke kan akseptere den politikken Israel nå fører.

AUFs leder Martin Henriksen mente på sin side at Norge er tydeligere enn de fleste andre regjeringer, og utviklingen har vist at det var riktig av Norge å støtte den palestinske samlingsregjeringen. Mari Eifring (Rød Ungdom) ga regjeringen ros for samarbeidet med NORWAC, men mener Norge bør gå lenger i kritikken av Israel og si i fra om at Israels fremferd ikke er akseptabel.

Unge Høyres leder Henrik Asheim vektla at Norge må ha tillit hos både palestinerne og Israel for å ha den minste mulighet til å fremforhandle fred. Har de tillit, kan Norge bidra betydelig, mente han. Fremskrittspartiets Ungdoms formann Ove A. Vanebo understreket viktigheten av å erkjenne at det begås feil på begge sider av konflikten, og fremhevet blant annet at Israel bør slippe journalister og humanitær nødhjelp inn i Gaza.

Christina Ramsøy (Senterungdommen) mente at dette er en svært kompleks konflikt som ikke har noen lettvint løsning. Det er viktig at Norge ikke stiller seg på sidelinjen, men derimot kan ha dialog med begge sider. Hun la til at selv om dette er en konflikt som helt klart har to sider, er det liten tvil om hvem som er den sterke part, og hvem Norge bør legge mest press på.

Energistormakt og klimakrise - et dilemma for Norge?

Panelet gikk deretter over til temaet Norge som energistormakt, hvor klimautfordringene raskt kom opp som den store utfordringen. Henriksen (AUF) slo et slag for innstramming av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland, noe han mener kan gi positive ringvirkninger for blant annet menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Han hevdet samtidig at alle land gjør for lite på fornybar energi.

Fra venstre: Mali Steiro Tronsmoen (SU) og Martin Henriksen (AUF). Foto: Aina Holm/UDAnne Solvik fra Unge Venstre mente klimautfordringen er den største utfordringen i verden, også større enn finanskrisen. Rød Ungdom ved Mari Eifring sa Norge ikke kan være en pådriver for klima og samtidig en oljenasjon. Hun mente en eventuell oljeboring i nord vil markere et veiskille; velger man videre oljeboring eller veien mot fornybar energi?

Asheim (Unge Høyre) understreket at norsk oljeutvinning er den mest miljøvennlige i verden, og å stenge kranene vil få flere uheldige konsekvenser. FpU støttet dette og nevnte også viktigheten av at Norge kan sørge for trygg energilevering til våre allierte.

Statssekretær Johansen påpekte en rekke etiske dilemmaer tilknyttet Norges oljeutvinning og en eventuell nedtrapping av denne, herunder utviklingslandenes behov for energi fremover for å få økonomisk og sosial utvikling slik vi har fått mulighet til. Det viktige her blir at overgangsperioden mellom fossil og fornybar energi blir gjort kortest mulig.

Vi trenger en mer nyansert EU-debatt

Spørsmål om EU og Norges tilknytning til Europa skapte stort engasjement i panelet. Diskusjonen dreide seg mest om svakhetene ved norsk EU-debatt; altfor ofte blir det en debatt om ja eller nei til EU. Det er viktig å diskutere hvordan vi forholder oss til EU og hva slags Europa vil vi ha i fremtiden. 

Forventinger til Obama

Debatten ble avsluttet med panelets forventninger til president Obama. Rød Ungdom uttrykket bekymring over at det vil være vanskeligere å si nei til Obama enn Bush, på tross av hans signaler om oppbygging av forsvaret og opptrapping av innsatsen i Afghanistan. Sosialistisk Ungdom hevdet at mange i Norge kan finne på å maskere hva USA faktisk mener fordi Obama er så ”likandes”.

Unge Høyre understreket på motsatt side Obamas tro på dialog og myke verdier, men minnet samtidig som at han er USAs president og uttrykte bekymring for Obamas signal om behov for mer proteksjonisme, gitt Norges avhengighet av USAs handel med omverdenen. KrFUs leder, Kjell Ingolf Ropstad, var på sin side positiv til at Obama kobler klima og finanskrisen, samt hans mulige positive effekt på amerikanske utviklingspolitikk.