Historisk arkiv

Nordisk utenriksministermøte på Island

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksministrene fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige møttes i Reykjavik 8. og 9. juni. De diskuterte hvordan de kunne styrke det nordiske samarbeidet, med utgangspunkt i Stoltenberg-rapporten som ble lagt fram på et ekstraordinært utenriksministermøte i Oslo i februar.

Utenriksministrene fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige møttes i Reykjavik 8. og 9. juni. De diskuterte hvordan de kunne styrke det nordiske samarbeidet, med utgangspunkt i Stoltenberg-rapporten som ble lagt fram på et ekstraordinært utenriksministermøte i Oslo i februar.

Tidligere forsvars- og utenriksminister Thorvald Stoltenberg hadde i juni 2008 fått i oppdrag å utarbeide en uavhengig refleksjon om nordisk samarbeid innen utenriks- og sikkerhetspolitikken de neste 10-15 årene.

Se erklæringen fra møtet.