Historisk arkiv

Norge har bistått elleve land om rett til kontinentalsokkelen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nylig utløp fristen for et flertall av verdens kyststater til å dokumentere sin sokkel utover 200 nautiske mil overfor Kontinentalsokkelkommisjonen i New York. Med norsk bistand har i alt elleve afrikanske stater lagt fram den nødvendige dokumentasjonen.

Nylig utløp fristen for et flertall av verdens kyststater til å dokumentere sin sokkel utover 200 nautiske mil overfor Kontinentalsokkelkommisjonen i New York. Med norsk bistand har i alt elleve afrikanske stater lagt fram den nødvendige dokumentasjonen. 

Dette gjaldt Benin, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Kapp Verde, Mauritania, São Tomé og Principe, Senegal, Somalia, Tanzania og Togo.

- At disse landene legger fram dokumentasjon om sin kontinentalsokkel innenfor Illustrasjon: Somalias kontinentalsokkel - i den nordvestlige delen av Det indiske hav.de frister som havretten setter, er et historisk skritt både for utviklingen i landene selv og for den internasjonale rettsorden, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

God norsk bistand i praksis
- Denne klargjøringen av ansvar og myndighet i havområder i samsvar med folkeretten er avgjørende for potensiell framtidig ressursforvaltning, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Solheim viser til at dette er et godt eksempel på god norsk faglig bistand.

- Gjennom dette har vi bidratt til gjennomføring av havrettens bestemmelser på dette området, og til at utviklingslandene selv kan hevde sine interesser, sier han.

I prosessen er det ytet både juridisk og praktisk eksperthjelp fra UD og Oljedirektoratet til de ti afrikanske statene som nevnt. Videre har Uneps kontinentalsokkelprogram ved Grid Arendal bidratt med sin ekspertise.

Den norske bistanden til de vestafrikanske landene har skjedd i samarbeid med det vestafrikanske økonomiske fellesskapet (Ecowas) for så vidt angår organisasjonens medlemsland. Når det gjelder bistanden til Somalia, har en fra norsk side samarbeidet med FNs spesialrepresentant, Ahmedou Ould Abdallah. 

Dokumentasjon på verdensbasis
På verdensbasis har til sammen rundt 30 stater levert inn foreløpig informasjon og dokumentasjon om sin kontinentalsokkel utenfor 200 nautiske mil. Det er videre lagt fram fullstendig dokumentasjon fra  over 40 stater, herunder Norge.

Norge mottok kommisjonens anbefalinger for kontinentalsokkelen utenfor 200 nautiske mil i Barentshavet, Norskehavet og Polhavet i slutten av mars i år. Norge har også nylig lagt fram dokumentasjon om sokkelen ved Bouvetøya og Dronning Maud Land.