Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Dagsrapport II - WTO 1. desember

Utenriksministeren holdt Norges hovedinnlegg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt Norges hovedinnlegg under formiddagens plenumssesjon, og understrekte betydningen av en sluttføring av Doha-runden i 2010.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre holdt Norges hovedinnlegg under formiddagens plenumssesjon, og understrekte betydningen av en sluttføring av Doha-runden i 2010. 

Norge er beredt til å gå den siste mila, forutsatt at vi finner tilfredsstillende løsninger for norsk landbruk. I sitt innlegg tok utenriksministeren også opp viktigheten av å få neste generasjon temaer inn i en WTO-ramme, etter at Doha-runden er avsluttet. Anstendig arbeidsagendaen og en bedre sammenheng mellom det som gjøres i WTO og i ILO er sammen med klimarelaterte spørsmål temaer som trenger å bringes inn i en WTO-ramme. Men for å klare det er vi avhengig av å konkludere Doha-runden først.

Klima viktig for WTO
Mange av synspunktene som kom frem første dag ble gjentatt. Flere  land, særlig i-land,  tok opp både klima og bærekraftig utvikling som inkluderer  sosiale spørsmål som viktige punkter på WTOs videre agenda. Enkelte land nevnte også betydningen av liberalisering av miljøvarer og –tjenester, ikke minst for å støtte opp om klimaarbeidet. Mange land var opptatt av matsikkerhet. 

Under arbeidssesjonen som gjennomgikk WTOs aktiviteter, inklusiv Doha-runden,  ble synspunktene fra plenum nok en gang understreket, med sterk støtte av de aller fleste til en snarlig avslutning av runden og  møte på ministernivå tidlig i 2010.  Landbruks- og matministeren understreket i sitt  innlegg at Norge ønsket å avslutte Dohaforhandlingene på en balansert måte. Han understreket videre at avtalen måtte legge til rette for at et hvert land kan produsere mat for egen befolkning. Det var derfor behov for å finne en balanse mellom liberalisering og beskyttelse. Arbeidssesjonen tok også opp tre andre tema: frihandelsavtaler, betydningen av handelsrelatert bistand, og tiltredelser i WTO av nye medlemmer. 

I samtlige møtefora denne dagen ble to hovedtema tatt opp:

  • USAs budskap om at ikke bare USA men også de avanserte utviklingslandene India, Brasil og Kina må bidra for at runden skal komme i havn, og
  • Betydningen av utviklingsdimensjonen i forhandlingene. 

Møtte flere ministre
Utenriksministeren hadde møter med flere ministre. Han deltok på en arbeidsfrokost med ministre fra de minst utviklede landene samt fra giverland, og hadde en arbeidslunsj hos Singapore med ”venner av systemet” der man diskuterte hvordan komme videre i forhandlingene. Han hadde også bilaterale samtaler med Australia, Tyrkia,  Brasil og USA. Utenriksministeren og landbruks- og matministeren hadde møte sammen med Sveits og med EUs landbrukskommissær. Brekk hadde også møter med hhv Frankrikes og Quebecs landbruksminister.

Utenriksministeren hadde i tillegg møte med norske NGO'er.

Til toppen