Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Møte om Norge, Sverige og Europa i SV-kjelleren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

EU har mange utfordringer: utvidelse, finanskrise og implementering av Lisboa-traktaten. Støre understreket på møtet at selv om vi ikke er medlem, er det i Norges interesse at EU som prosjekt lykkes.

EU har mange utfordringer: utvidelse, finanskrise og implementering av Lisboa-traktaten. Støre understreket at selv om vi ikke er medlem, er det i Norges interesse at EU som prosjekt lykkes. EU er vår nærmeste samarbeidspartner og vi har et betydelig verdifellesskap med de andre europeiske landene.

”Hvor blir det av EU? EU som utenrikspolitisk aktør” var utgangspunktet for møtet mellom utenriksminister Jonas Gahr Støre og hans svenske kollega Carl Bildt To engasjerte utenriksministere i diskusjon om EU. Foto: UDtirsdag kveld. Det var stor interesse for arrangementet, det ble fulgt av rundt 400 engasjerte studenter og andre i en fullpakket SV-kjeller.

De to ministerne fokuserte på viktigheten av det nære nordiske samarbeidet. Dette er spesielt viktig ettersom Sverige er medlem av EU, men ikke Nato, og Norge er medlem av Nato, men ikke EU. Det kom fram fordeler ved både medlemskap og det å stå utenfor EU. Støre minnet om at Norge kunne tale med sin egen stemme i enkelte internasjonale fora, f.eks. i WTO-forhandlingene.

Bildt framholdt at felles utenrikspolitikk styrket Sveriges posisjon internasjonalt. Begge var enige om at det var positivt at de store EU-landene forplikter seg til felles utenrikspolitikk for at EU skal få en sterkere røst på den globale arena.

Til tross for at EU må takle utfordringer med finansielle problemer og oppbyggingen av den nye utenrikstjenesten, mente Bildt at Europa var på vei til å bli en mer selvstendig global aktør.

Debatten kan sees i sin helhet på nett-tv.