Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Dobler støtten til ren energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår en storsatsing på energisamarbeid med utviklingsland i 2011. Målet er økonomisk utvikling, færre fattige og lavere klimautslipp.

Regjeringen foreslår en storsatsing på energisamarbeid med utviklingsland i 2011. Målet er økonomisk utvikling, færre fattige og lavere klimautslipp. 

I dag lever rundt en og en halv milliarder mennesker helt uten strøm. En milliard har strøm bare av og til. 85 prosent av befolkningen på landsbygda i Afrika har ikke tilgang i strøm i det helt tatt. Og i verdens store byer øker strømmangelen. 

Støtten til ren energi dobles til 1,6 milliarder kroner i 2011. Det er en økning på 805 millioner kroner.  

- Vi dobler innsatsen på ren energi for å sikre fattige land tilgang på ren, fornybar energi. Den største økningen i energiforbruk vil komme fra utviklingsland de neste 50 årene. Satsing på ren energi er derfor også en viktig klimasatsing, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

Les mer om bistandsbudsjettet for 2011 her. 

En viktig del av ren energi-satsingen er å få private investorer på banen.

Derfor øker støtten til Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) med 485 millioner kroner. I tillegg støttes ulike energiprosjekter i Afrika og Asia med særlig vekt på India. Pengene går til økt produksjon av fornybar energi fra vannkraftverk og utbygging av nasjonale elektrisitetsnett. Like viktig er bygging av småkraftverk som forsyner lokalsamfunn med strøm fra sol, vind, bioenergi og vannkraft. 

Å satse på mer stabil og ren energi i fattige land lønner seg. Det vil få flere ut av fattigdom, hjelpe næringslivet og gir bedre helse, særlig hos kvinner og barn. Energi er en forutsetning for all utvikling. Det blir ingen økonomisk vekst eller økt velferd uten energi. Vi trenger ikke se lengre enn til vår egen historie for å forstå hvor viktig energi var og er for vår velstand. 

Norge har blant annet innledet et samarbeid med Liberia om ren energi. Etter mange år med borgerkrig og forfall går norsk støtte til gjenoppbyggingen av strømnettet. Pengene går også til å redusere bruken av trekull og ved. Renere energikilder bedrer luftkvaliteten innendørs. I tillegg slipper kvinner og barn å bruke mye tid på å hente ved. 

Det er viktig at utslippene begrenses. Satsing på ren energi er også en viktig klimasatsing. Finanskrisen har gjort det vanskeligere å finne penger til investeringer i nye energikilder i utviklingsland. 

Det er viktig hva slags energiproduksjon vi legger opp til for framtida. Det er avgjørende hva de rike landene gjør for å minske sine utslipp. Men like viktig er hvilken vei utviklingsland velger. Det er i disse landene den største økningen i energiforbruk vil komme de neste 50 årene.

Til toppen