Historisk arkiv

Oppfordrer Nord- og Sør-Korea til å vise tilbakeholdenhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Trefningene og den økte spenningen i grenseområdene mellom Sør- Korea og Nord-Korea er urovekkende. En væpnet konflikt kan få svært alvorlige konsekvenser. Det er avgjørende at begge parter nå viser tilbakeholdenhet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Trefningene og den økte spenningen i grenseområdene mellom Sør- Korea og Nord-Korea er urovekkende. En væpnet konflikt kan få svært alvorlige konsekvenser. Det er avgjørende at begge parter nå viser tilbakeholdenhet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Den norske ambassaden i Seoul følger situasjonen nøye og har lagt ut informasjon til nordmenn på sin hjemmeside. Ambassadens vurdering er at denne hendelsen ikke påvirker sikkerheten for norske borgere i landet. De fleste registrerte norske borgere i Sør-Korea bor for øvrig i byen Pusan og på øya Kodje, sør i landet.  

Det er fortsatt uklart hva som ligger til grunn for dagens episoder. Situasjonen understreker betydningen av å få til forhandlinger, direkte kommunikasjon og et diplomatisk spor – både mellom Nord- og Sør-Korea og gjennom de såkalte sekspartforhandlingene der de viktigste aktørene i regionen forhandler om avvikling av Nord-Koreas atomprogram.  

- Det er bekymringsfullt at en så spent situasjon får vare ved uten at det er utsikter til en diplomatisk løsning. Dagens hendelse og andre nord-koreanske provokasjoner, samt det at Nord-Korea har trukket seg fra sekspartsforhandlingene, har vanskeliggjort veien mot en fredelig løsning, sier utenriksminister Støre.