Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

FN-toppmøte om tusenårsmålene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Verdens ledere samles til FNs toppmøte om tusenårsmålene i New York 20.-22. september. Målet er å stake ut veien videre frem til 2015.

Tusenårseklæringen ble undertegnet av FNs medlemsland i 2000 med et mål om at verden skulle nå tusenårsmålene innen 2015. Nå har ti år gått og verdens ledere møtes for å stake ut veien videre og for å sikre et best mulig arbeid de siste fem år.

Målet for toppmøtet er å styrke tusenårsmålene. Alle land må i fellesskap stå sammen og bli enige om hva som må til for å nå målene innen fristen. Tusenårsmålene fremmer globale fellesgoder som er høyt prioritert fra norsk side. Å nå tusenårsmålene er et felles ansvar mellom FNs medlemsland. Samarbeid mellom stater, sivilt samfunn og private aktører gir resultater. Norge har ønsket å opprettholde et positivt fokus på dette for å gi nytt giv i arbeidet med å nå målene. Det er i dag en positiv holdning og tro blant verdens ledere på at tusenårsmålene kan nås.

Se hele programmet for Støre og Solheim i New York her.

Norge har vært aktivt med i forhandlingene om en slutterklæring og i å sikre konkrete resultater fra toppmøtet. Statsministeren har hatt et eget fokus på tusenårsmål 4 og 5. Han har deltatt aktivt i arbeidet med en global strategi for forbedret kvinne- og barnehelse. Strategien er i regi av FNs generalsekretær og lanseres av generalsekretæren i New York onsdag 22. september.

Utfordringene i forhandlingene om sluttdokumentet har vært knyttet til finansiering og hvem som bestemmer hva. Det er likevel enighet om viktige prinsipper som at ethvert menneske har grunnleggende rettigheter og at verdens ledere har ansvar for at disse rettighetene oppfylles.

Statsminister Jens Stoltenberg og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltar på toppmøtet. Utenriksminister Jonas Gahr Støre deltar på arrangementer i tilknytning til toppmøtet. Stortingsrepresentanter og representanter fra ulike ungdomsorganisasjoner deltar også som observatører.