Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets Refleks-prosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Verden er i rask endring, noe som utfordrer oss til å tenke nytt om utformingen av norsk utenrikspolitikk. Det holder ikke å gå vante veier eller løse nye problemer med gamle virkemidler. Gjennom prosjektet ”Refleks” ønsker utenriksministeren å stimulere til diskusjon om norske veivalg i utenrikspolitikken.

Verden er i rask endring, noe som utfordrer oss til å tenke nytt om utformingen av norsk utenrikspolitikk. Det holder ikke å gå vante veier eller løse nye problemer med gamle virkemidler.

Gjennom prosjektet ”Refleks” ønsker utenriksministeren å stimulere til diskusjon om norske veivalg i utenrikspolitikken, både her i Norge og på den internasjonale scenen.

”Refleks – norske interesser i en globalisert verden” ble igangsatt av utenriksministeren i 2006. Etter flere titalls debatter, innhenting av hundrevis av eksterne analyser til egen skriftserie, og kobling til fagmiljøer utenfor UD markerte fjorårets publisering av St. meld 15 om hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk slutten på første del av prosjektet.

”Refleks 2” vil gå fra 2010 til 2013, siktemålet er tredelt:

  • Bedre gjennomtenking og prioritering av utenrikspolitikken i en ny tid
  • Bidra til debatt og åpenhet i Norge rundt viktige utenrikspolitiske veivalg
  • Øke den norske deltakelsen på den internasjonale utenrikspolitiske debattarenaen

Refleks vil gjennom hele prosjektperioden arrangere møter som engasjerer til debatt. Informasjon om møtene finner du i Refleks' arrangementskalender. Gjennom tilskuddsordningen ”Globale endringer, norske interesser og utenrikspolitikken i en ny tid” støtter Refleks andre arrangementer og tiltak som åpner opp for debatt og informasjon om internasjonale og globale spørsmål. Refleks stimulerer også til debatt på nett, bl.a. via Utenriksdepartementets Facebook-side og gjennom blogging om utenrikspolitiske saker. Prosjektet jobber dessuten med en rekke trykte publikasjoner, deriblant et nytt bokprosjekt.

Refleks sine nettsider finner du nyheter og bakgrunn om Refleks, samt informasjon om kommende møter, lenker til publikasjoner og annen nyttig informasjon.