Historisk arkiv

Norge slutter seg til EUs sanksjoner mot Iran

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge vil slutte seg til EUs utvidede sanksjoner mot Iran. - Beslutningen demonstrerer Norges støtte til det internasjonale samfunnets innsats for å engasjere Iran i en forpliktende dialog om landets atomprogram, sier statssekretær Gry Larsen.

Norge vil slutte seg til EUs utvidede sanksjoner mot Iran. - Beslutningen demonstrerer Norges støtte til det internasjonale samfunnets innsats for å engasjere Iran i en forpliktende dialog om landets atomprogram, sier statssekretær Gry Larsen.

Vedtaket viser til Sikkerhetsrådets resolusjon 1929 av 9. juni som inneholder oppfordringer til FNs medlemsland om å vurdere ytterligere tiltak utover de bindende vedtakene i Sikkerhetsrådet.

- Norge, i likhet med verden for øvrig, er bekymret for utviklingen av Irans atomprogram. Vi mener Iran ikke har benyttet seg av de mange mulighetene landet har hatt til å dempe det internasjonale samfunns uro knyttet til Irans atomprogram og samarbeide med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Når EU på denne bakgrunn vedtar skjerpede sanksjoner for å legge press på Iran til å samarbeide, er det naturlig for Norge å støtte opp om dette, sier statssekretær Gry Larsen. Norge vil igjen oppfordre Iran til dialog med det internasjonale samfunn, til å rette seg etter Sikkerhetsrådets pålegg og samarbeide fullt ut med IAEA. 

EU Utenriksråd vedtok 26. juli å innføre nye begrensninger på samhandlingen med Iran. De nye tiltakene gjelder både gjennomføring av Sikkerhetsrådets resolusjon 1929 av 9. juni 2010, samt en utvidelse av disse. Tiltakene omfatter sektorer som handel, finansielle tjenester, transport og energi. De skjerpede sanksjonene er utformet med tanke på å utøve press på iranske myndigheter, ikke den iranske befolkningen.

Norsk næringslivs virksomhet i Iran er blitt trappet ned de senere årene, blant annet på grunn av utfordrende rammevilkår i Iran, gjeldende sanksjoner og mulighet for nye sanksjoner. Det er derfor grunn til å anta at konsekvensene for norsk næringsliv av de nye sanksjonene vil bli begrensede.

- Iran har som alle andre land som er tilsluttet Den kjernefysiske ikke-spredningsavtalen (NPT) rett til å utvikle kjernekraft for fredelige formål. For å kunne gjøre dette må imidlertid Iran vise åpenhet, samarbeide fullt ut med IAEA og etterleve de krav som er stilt av FNs Sikkerhetsråd, sier statssekretær Larsen.