Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Doha-runden – mot ”the final countdown”?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Doha-runden, som nå går inn i sitt tiende år, kan være på vei mot et avgjørende sluttspill over nyttår. Etter at forhandlingene i all hovedsak har stått stille siden sommeren 2008, er det nå tegn til at de store landene er klare for å ta opp hansken.

I sommer tok ”de fem store”, også kjent som G5 (USA, EU, Brasil, Kina og India), initiativet til en prosess der ambassadørene i Genève holdt uformelle idédugnader i små grupper på de ulike forhandlingsområdene. Norge deltok i gruppene som drøftet fiskerisubsidier, landbruk, tjenester, handel og miljø og regelverk.

Toppmøtene i G20 i Seoul og APEC i Yokohama i november ga politiske signaler om at det skal arbeides mot en sluttføring av Doha-runden i 2011.  På dette grunnlag har man i WTO blitt enige om å igangsette en ”intensivert forhandlingsprosess” etter nyttår.

Høstens arbeid i de uformelle smågruppene er avsluttet, og arbeidet videreføres nå i det ordinære forhandlingsapparatet under ledelse av de valgte formennene. Arbeidet starter 10. januar med forhandlinger i gruppene for regelverk, handelsforenkling, handel og miljø, TRIPS (immaterielle rettigheter) og handel og utvikling. Uken etter, fra 17. januar, følger forhandlingene på landbruk, industrivarer (inkludert fisk), tjenester og tvisteløsning.

Den uttalte målsettingen om å sluttføre Doha-runden i 2011, innebærer i realiteten at nye forhandlingstekster må utarbeides i løpet av våren på alle forhandlingsområder. Om man vil lykkes med disse ambisjonene gjenstår å se. Det er fortsatt mange vanskelige spørsmål som må finne en løsning og det er ingen grunn til å tro at dette blir lett. Også i erklæringen fra G20-toppmøtet karakteriseres 2011 som ”et smalt mulighetenes vindu”.

WTOs generaldirektør Pascal Lamy er imidlertid optimist og omtaler den fasen vi nå går inn i som ”the final countdown”. Han sier at vi nå har fått de nødvendige politiske signaler, vi har den tekniske ekspertisen som skal til, og vi har fått på plass et arbeidsprogram. Det eneste som gjenstår er å overføre dette til en altomfattende avtale, som alle kan ta med seg hjem.

Les mer