Historisk arkiv

Menneskerettigheter og næringsliv under Norges ledelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre ledet fredag 24. september det årlige Trygve Lie-symposiet i New York, i et fullsatt International Peace Institute.


Den russiske viseutenriksministeren Yakovenko, John Ruggie, FNs spesialrepresentant for menneskerettigheter og næringsliv, utenriksminister Jonas Gahr Støre og den sør-afrikanske utenriksministeren Maite Nkoana-Mashaban på årets Trygve Lie-symposium om MR og næringsliv. Foto: Ragnhild Imerslund, UDÅrets symposium dreide seg om å styrke næringslivets respekt for menneskerettighetene, hvor Norge leder forhandlingene i FN om felles internasjonale retningslinjer.

 

Formålet var å samle støtte til internasjonale retningslinjer på dette området, basert på forslag fra FNs spesialrepresentant John Ruggie.

Prosessen fikk sterk støtte fra ministrene i panelet fra Sør-Afrika, USA, Russland, Argentina samt Nigeria og fra næringsliv og frivillige organisasjoner. Retningslinjene skal vedtas i FNs menneskerettighetsråd til våren.

- Gjennom utstrakt forskning, pilotprosjekter og konsultasjoner i mer enn 40 land de siste seks årene har FNs spesialrepresentant John Ruggie lagt grunnlaget for felles internasjonale spilleregler, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Retningslinjene vil skape større klarhet om bedrifters og staters menneskerettighetsansvar, og bidra til jevnere internasjonale konkurransevilkår for næringslivet.

- Dette er et område hvor Norge og norske bedrifter skal ligge i forkant, sier utenriksminister Støre.