Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Barentssamarbeidet – vellykket og dynamisk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg vil påstå at Barentsrådet er en av de mest vellykkede og dynamiske regionale samarbeidsorganisasjonene i verden. Under formannskapet vil Norge synliggjøre og fremme Barentsregionen som en ressursregion for hele Europa, sa Jonas Gahr Støre da Norge overtok formannskapet fra Sverige i Kiruna 12. oktober.

”Jeg vil påstå at Barentsrådet er en av de mest vellykkede og dynamiske regionale samarbeidsorganisasjonene i verden. Under formannskapet vil Norge synliggjøre og fremme Barentsregionen som en ressursregion for hele Europa,” sa Jonas Gahr Støre da Norge overtok formannskapet fra Sverige i Kiruna 12. oktober. Regjeringens mål er å styrke næringsutviklingen og ta vare på miljøet i nord.

Siden oppstarten i 1993 har Barentssamarbeidet bygget tillit og styrket kontakten mellom menneskene på Nordkalotten og i nordvest Russland. Det viktige folk til folk samarbeidet videreføres og samtidig står regionen foran nye utfordringer. I sin avskjedstale som formann sa Sveriges utenriksminister Carl Bildt at hovedspørsmålet ikke lenger er hvordan vi bør støtte Barentsregionen, men hvordan Barentsregionen best kan støtte Europa. Bakteppet er de omfattende naturressursene i regionen.

Carl Bildt og Jonas Gahr Støre ankom Kiruna på malmtoget fra Narvik. For å møte den stigende etterspørselen etter jernmalm skal kapasiteten på Ofotbanen nå bygges ut. Foto: Marte Kopstad, UD

 

En viktig sak for Norges formannskap er satsingen på mineraler, transport og logistikk. Økt aktivitet må komme befolkningen i regionen til gode. Norge ønsker samtidig å legge de høyeste miljøkravene til grunn for utviklingen i Barentsregionen. I den forbindelse vil norske myndigheter invitere til en ny klimakonferanse for Barentsregionen, hvor målet er å ferdigstille en klimahandlingsplan med konkrete tilpasningstiltak. 

Det mangfoldige samarbeidet mellom vanlige folk er selve grunnvollen i Barentssamarbeidet, kultursamarbeidet er helt sentralt. Videre er det svært viktig at urbefolkningene fortsatt sikres en framtredende plass slik at deres tradisjonelle kunnskaper, erfaringer og moderne perspektiver kommer utviklingen av regionen til gode.

 
Utenriksminister Lavrov, utenriksminister Bildt og utenriksminister Støre i samtaler i Kiruna. For å markere satsingen på mineraler, ble møtet organisert i en gruve 500 meter under jorden. Foto: Marte Kopstad, UD

Da Norge overtok formannskapet understreket den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov betydningen av delelinjeavtalen, som han omtalte som et produkt av gjensidig tillitt og felles respekt for folkeretten. Russland har satt modernisering av Murmansk og Arkhangelsk området høyt på den politiske dagsorden og ser i likhet med Norge et stort potensial i den nordøstlige sjøruten.

Barentssamarbeidets 20-års jubileum skal markeres med en rekke arrangementer i 2013. En ny tid gir nye utfordringer, og regjeringen vil derfor legge fram forslag til en ny Kirkeneserklæring som skal peke framover mot de kommende tiårene.

 

 

Til toppen