Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Høy oppslutning om bistand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Flertallet av den norske befolkningen er positive til norsk bistand, og andelen som har et positivt syn har vokst, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.

Flertallet av den norske befolkningen er positive til norsk bistand, og andelen som har et positivt syn har vokst.

- Jeg er oppriktig glad for at folk flest støtter opp om bistanden. I all beskjedenhet Flere enn tidligere har et positivt syn på norsk bistand. Foto: Myriam Asman, FNer Norge størst og best på bistand. Men hver dag passer vi på så korrupte ledere ikke stikker av med pengene. Vi har verdens beste systemer mot korrupsjon, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Samtidig har imidlertid andelen som mener bistand gir gode resultater blitt mindre, og interessen for bistandsspørsmål har avtatt.

Solheim lanserte den nye rapporten om holdninger til norsk bistand fra Statistisk sentralbyrå (SSB) onsdag 18. mai. SSB har gjennomført en landsomfattende undersøkelse om folks holdninger til norsk utviklingshjelp. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad).

I 1972 var syv av ti positive til at Norge ga bistand til utviklingsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Nesten 40 år senere mener ni av ti det samme. Andelen positive har vært høy og stabil gjennom hele 2000-tallet.

- Seks av ti nordmenn mener bistanden gir gode resultater. Jeg kunne ikke vært mer enig. Jeg ser det hver gang jeg snakker med folk i fattige land. Det virker, sier Solheim.

I tidligere undersøkelser har kvinner vært noe mer positive enn menn. I denne undersøkelsen virker det imidlertid som kvinner og menn har blitt likere i synet på bistand.

Les mer på SSBs nettsider om

  • Færre vil redusere bistandsbudsjettet.
  • Nedgang i andelen som mener bistand gir gode resultater.
  • Nordmenn har størst tiltro til frivillige organisasjoner og FN.
  • Likevel har færre tiltro til frivillige organisasjoner.
  • En av tre er interessert i bistandsspørsmål i media.
  • Men interessen har falt.

Les hele rapporten her (pdf).