Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Arrangementskalender Refleks 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Gjennom UDs Refleksprosjekt ønsker utenriksminister Støre å stimulere til debatt og ordskifte om veivalg i norsk utenrikspolitikk. I 2011 vil Støre, Solheim og UDs statssekretærer delta i åpne møter i bl.a. Balsfjord, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo.

Gjennom UDs Refleksprosjekt ønsker utenriksminister Støre å stimulere til debatt og ordskifte om veivalg i norsk utenrikspolitikk. I 2011 vil Støre, Solheim og UDs statssekretærer delta i åpne møter i bl.a. Balsfjord, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Oslo. Refleks støtter også andre arrangementer som bidrar til gjennomtenking av Norges rolle i en globalisert verden.
 

Refleks’ arrangementskalender oppdateres løpende. Følg med!

Refleks planlegger følgende aktiviteter i 2011:

 

 

Dato

 

Sted

Tema

Deltakelse UD

24/1

Nordkjosbotn, Troms

Menneskerettigheter

 

Utenriksminister Støre

14/2

Trondheim

Global helse/kvinnehelse

 

Utenriksminister Støre

21/2

Oslo, Litteraturhuset

Spekulasjon eller langsiktighet? Satser Norge alle pengene på feil hest?

 

14/3

Oslo, Litteraturhuset

Lille land hva nå? Norge i verden. Idealist eller realist?

Utenriksminister Støre

18/3

Lillehammer, Nansenskolen

Nansens humanitære arv

Statssekretær Larsen

22/3

Oslo, PF

Frokostseminar Polyteknisk Forening: Does strong African growth spell an end to aid as we know it?

 

29/3

Oslo, PF

Frokostseminar Polyteknisk Forening: Towards a new consensus in aid policy?

 

5/4

Oslo, PF

Frokostseminar Polyteknisk Forening: The place of NGOs in the Nordic aid model: strengths and weaknesses

 

12/4

Oslo, PF

Frokostseminar Polyteknisk Forening: Thinking strategically about Norway’s donor role

 

12/4

Trondheim

Afghanistan

Sikkerhetspolitisk utvalg

14/4

Bergen

Er det mulig å føre en mer demokratisk utenrikspolitikk?

Statssekretær Larsen

26/4

Kristiansand

Religion og utenrikspolitikk

 

Utenriksminister Støre

3/5

Oslo, Litteraturhuset

”Godhetsregimet i norsk utenrikspolitikk”

Politisk rådgiver  Gadgil

3/5

Oslo, PF

Frokostseminar Polyteknisk Forening: Chinese aid to Africa: lessons and discussion points for Norway

 

19/5

Oslo, PF

Polyteknisk Forening: Mot en ny nordisk modell for utviklingshjelp?  

Utviklingsminister Solheim

24/5

Oslo, Litteraturhuset

Om Norge og EU

 

Utenriksminister Støre

9/6

 

Bodø

”Hva er fremtidens sikkerhetspolitiske utfordringer i Nordområdene”

 

Sikkerhetspolitisk utvalg

5/9

Oslo, Litteraturhuset

FN-redegjørelsen. "Med rett til å beskytte. Et handlekraftig FN?"

Utenriksminister Støre


22/9- 31/1


Bergen,
Bergen Resource Centre for International Development


The Emerging South Powers and Africa - Challenges and Opportunities, or Threats and Obstacles?

 

26/9

Oslo, Litteraturhuset

Om forholdet mellom norsk landbruk, bistand og matproduksjon

 

29/9

Oslo, Bristol

"10 år i Afghanistan – hva nå?”. Sikkerhetspolitisk konferanse

Statsekretær Barth Eide

5/10

Oslo, Parkteateret

Oslo Dokumentarkino: Afghanistan


13/10


Oslo, Håndverkeren

Polytekniske Forening: Fattigdomsbekjempelse i utviklingsland: Gir Bondevik-kommisjonen nye løsninger

19/10

Stavanger,

Stavangeren

Fremtidens energi- og utenrikspolitikk i Nord

Utenriksminister Støre

24/10

Oslo, Litteraturhuset

Om terror og krig

Statsekretær Barth Eide

1/11

 

Oslo,
Ballroom

”Asia og vi” Konferanse om Asias vekst og globale maktforskyvninger

Utenriksminister Støre

3/11

Halden, Erlandsens Conditori

EU: Norge og eurokrisen

Statssekretær Lahnstein

29/11

Oslo, Litteraturhuset

Avslutningsmøte: ”Idealist eller realist?” Om hovedlinjer i utenrikspolitikken

Utenriksminister Støre

7/12

Oslo, Parkteateret

Oslo dokumentarkino: Pakistan, Midtøsten, Libya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 29.11.11