Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Revitalisering av Kompakt, rapport og mandat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Erik Lahnstein (Utenriksdepartementet) mottok 7. juni en rapport fra arbeidsgruppen som har sett nærmere på revitalisering av Kompakt, som er regjeringens konsultative organ for samfunnsansvar.

Statssekretær Erik Lahnstein (Utenriksdepartementet) mottok i dag en rapport fra arbeidsgruppen som har sett nærmere på revitalisering av Kompakt, som er regjeringens konsultative organ for samfunnsansvar.

Les rapporten her (pdf)
 

Arbeidsgruppen ble oppnevnt av Utenriksdepartementet i oktober 2010. Gruppen har bestått av representanter for nærings- og arbeidsliv, frivillige organisasjoner og akademia tilknyttet Kompakt.

Den politiske ledelse i Utenriksdepartementet har rapporten til vurdering.