Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

- Historisk FN-rapport om seksuelle minoriteter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FNs høykommissær for menneskerettigheter har offentliggjort en rapport som kartlegger overgrep og foreslår tiltak for å bekjempe vold og diskriminering basert på seksuell orientering. - Rapporten representerer en milepæl i det internasjonale arbeidet mot diskriminering av seksuelle minoriteter, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Rapporten, som er den første i sitt slag, dokumenterer hvordan seksuelle minoriteter blir utsatt for grove menneskerettighetsbrudd over hele verden. 76 land forbyr homofile forhold og fem land har dødsstraff. FNs høykommissær viser hvordan nasjonale lover og praksis fører til drap, voldtekt, tortur og andre former for grov trakassering og diskriminering av seksuelle minoriteter. Slik lovgivning og praksis er i strid med internasjonale menneskerettigheter.

- Menneskerettighetene gjelder alle.  Derfor er det viktig å kjempe sammen med andre land og organisasjoner for homofile, lesbiske, bifile og transpersoners rettigheter, slik at også de får de samme rettighetene som mange av oss tar for gitt, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Norge ser frem til å delta aktivt i den viktige debatten om rapporten fremover, inkludert i FNs menneskerettighetsråd i mars. Norge ønsker en inkluderende debatt med bredest mulig deltakelse fra land fra alle regioner. Jeg vil også fremheve Sør-Afrikas lederskap i menneskerettighetsrådet om dette, sier utenriksminister Støre.

Rapporten foreslår gode oppfølgingstiltak, som avkriminalisering, bekjempelse av straffrihet for drap og andre alvorlige overgrep, systematisk registrering av slike overgrep, informasjons- og holdningskampanjer overfor politi, rettsvesen og i skolesektoren. Norges handlingsplan for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner blir fremhevet som et eksempel på en bredt anlagt innsats mot diskriminering.

Les rapporten her.

Norges handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner finner du her.