Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

WTO mot økt proteksjonisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- I en krevende tid for verdensøkonomien må vi verne om det regelbaserte handelssystemet, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i Norges hovedinnlegg på WTOs ministerkonferanse i Genève.

- I en krevende tid for verdensøkonomien må vi verne om det regelbaserte handelssystemet, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i Norges hovedinnlegg på WTOs ministerkonferanse i Genève i dag.

Les Støres innlegg på WTOs ministerkonferanse.

WTOs 8. ministerkonferanse ble åpnet i Genève torsdag 15. desember, og varer frem til lørdag 17. desember. Utenriksministeren leder den norske delegasjonen til konferansen hvor også representanter for Stortinget, sivilt samfunn og næringsliv inngår.

Fra WTOs 8. ministermøte i Genéve. (Foto: WTO)

- Proteksjonisme er ikke svar på dagens ufordringer og vil få negative konsekvenser for multilateralt samarbeid, økonomisk vekst og utvikling - ikke minst for de fattigste. Det er gledelig at medlemslandene slutter opp om WTOs rolle som bolverk mot økt proteksjonisme, samtidig som vi understreker de plikter og rettigheter regelverket gir i dag, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre blant annet i det norske hovedinnlegget.

Utenriksministeren understreket betydningen av å opprettholde støtten til handelsrettet bistand i vanskelige økonomiske tider, og lovet en 50 prosent økning av norsk støtte til Doha Development Agenda Trust Fund. I 2012 vil denne utgjøre 15 millioner kroner.

Ti år etter Doha har man ikke lykkes å komme i mål med forhandlingene om en ny global handelsavtale. Sammen med den australske handelsminister Craig Emerson, var utenriksministeren vert for en middag av 13 land med felles uttrykt mål om å støtte forhandlingene om en ny handelsavtale.

- Norge ønsker å bidra til en konstruktiv dialog på tvers av etablerte grupper om hvordan forhandlingene kan bringes ut av dødvannet. Det grunnleggende spørsmålet vi står overfor er hvordan rettigheter og plikter skal fordeles i en verden i endring, sier utenriksministeren.

Formelle vedtak som skal fattes på ministerkonferansen omfatter opptak av nye medlemsland. I sitt innlegg ønsket utenriksministeren Russland, Montenegro, Samoa og Vanuatu velkommen som nye medlemmer.

- Russisk medlemskap er et historisk skritt.  For norsk næringsliv vil forpliktelsene Russland nå påtar seg bidra til bedre vilkår og økt forutsigbarhet for samhandel og økonomisk samarbeid, sier Støre.

I forkant av ministerkonferansen ble det avholdt et separat ministermøte mellom de 42 landene som er medlem av WTOs avtale om offentlige anskaffelser for å markere enighet om en revisjon av avtalen etter 10 år med forhandlinger, les pressemelding.