Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Norge og Russland planlegger felles øvelse for atomhendelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge og Russland er enige om å planlegge en felles atomsikkerhetsøvelse i 2013. - Vårt samarbeid med Russland om atomsikkerhet skaper gir økt trygghet for innbyggerne i begge land, sier statssekretær Torgeir Larsen.

Norge og Russland er enige om å planlegge en felles atomsikkerhetsøvelse i 2013. - Vårt samarbeid med Russland om atomsikkerhet skaper gir økt trygghet for innbyggerne i begge land. Dette arbeidet er også viktig for en trygg forvaltning av de store havområdene i nord, sier statssekretær Torgeir Larsen.

Larsen ledet Norges delegasjon til møtet i den norsk-russiske atomsikkerhetskommisjonen i St. Petersburg 13. september.    

Statssekretær Torgeir Larsen ledet Norges delegasjon til møtet med atomsikkerhets-kommisjonen. Her sammen med Oleg Krukov, direktør i Russlands atomenergibyrå - Rosatom. Foto: Hanne Melfald, UD

Atomsikkerhetssamarbeidet har en viktig plass i vårt bilaterale samarbeid med Russland. En felles øvelse for informasjonsutveksling og varsling av atomhendelser er viktig for å gjennomgå nye prosedyrer. I tillegg til varsling av atomhendelser fokuserte møtet på det pågående norsk-russiske fellestoktet i Karahavet som etter planen skal avsluttes 23. september i Kirkenes. Hensikten med toktet er å få ny og oppdatert kunnskap om radioaktiv forurensning, særlig i forhold til atomubåt K-27, med tanke på en eventuell fremtidig heving.

- Det foreløpige resultatet fra det norsk-russiske fellestoktet i Karahavet er at tilstanden er stabil når det gjelder atomforurensning. Det er betryggende at status ikke har endret seg siden sist disse dumpingstedene ble undersøkt, sier Larsen. 

Den vellykkede fjerningen av til sammen 71 radioaktive strontiumbatterier i russiske fyrlykter langs den russiske delen av Østersjøen ble også diskutert på møtet. Norge har sammen med andre nordiske land finansiert prosjektet. Batteriene som erstattes med solcellepanel utgjør en fare for helse og miljø i tillegg er de en potensiell sikkerhetstrussel. 

Statssekretær Larsen tok også opp spørsmålet om nedleggelse av de eldste reaktorene ved Kola og Leningrad kjernekraftverk. Det er betryggende at russisk side fastholder at det ikke er planer om ytterligere forlengelse av levetiden for de to eldste reaktorene ved Kola når konsesjonen utløper i 2018 og 2019. Nedleggelsesprogram for de to reaktorene vil i følge russisk side bli fremlagt i 2013, fem år før planlagt nedstenging.

Norge og Russland ble i møtet den 13. september enige om å avholde en internasjonal konferanse i Moskva i høst om videre internasjonal satsing på atomsikkerhet i Russland. Oppfølging av det pågående fellestoktet vil stå sentralt på dagsorden.

Til toppen