Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge bekymret for iransk dødsdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Utenriksdepartementet er dypt bekymret over nyheten om mulig snarlig fullbyrdelse av dødsdommen mot den canadisk-iranske webdesigneren Saeed Malekpour. Vi oppfordrer iranske myndigheter til å stoppe en eventuell henrettelse, sier statssekretær Gry Larsen.

Webdesigneren Malekpour er dømt til døden etter å ha blitt anklaget for propagandavirksomhet mot iranske myndigheter.  Norge har gjennom sin ambassade i Teheran fulgt saken tett og fått informasjon om at dødsdommen kan bli gjennomført om kort tid.

- Sammen med internasjonale organisasjoner og andre land arbeider vi fortsatt for at denne henrettelsen skal stanses. Samtidig beklager vi på det sterkeste at Iran nok en gang ser ut til ikke å etterleve sine forpliktelser etter FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, sier statssekretær Larsen.

Regjeringen jobber for full avskaffelse av dødsstraff og har ved gjentatte anledninger protestert mot Irans omfattende bruk av uakseptable straffemetoder.  Menneskerettighetssituasjonen i Iran gir stadig grunn til alvorlig bekymring, ikke minst det alarmerende høye antallet henrettelser i landet.