Historisk arkiv

Bygger ren energi med Bill Clinton

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Heikki Holmås lovet støtte på om lag 23 millioner kroner til ren energi da han møtte Bill Clinton i New York i går.

Utviklingsminister Heikki Holmås møtte Bill Clinton i New York 23.09.12. Foto: UD/Svein Bæra

Utviklingsminister Heikki Holmås møtte Bill Clinton i New York 23.09.12 (Utenriksdepartementet/ Svein Bæra)

Holmås deltar denne uken på toppmøtet under FNs generalforsamling i New York. Det første av en lang rekke møter var med USAs tidligere president Bill Clinton. Clinton og hans stiftelse arbeider for utvikling og miljø i en rekke fattige land. Over de neste tre årene vil Norge støtte et initiativ å skaffe dem mer ren energi.


For mange øystater og landdistrikter i utviklingsland er det intet alternativ i dag til dieselaggregater som energikilde. Selv om disse er rimelige i anskaffelse, er de dyre i drift og forurensende både lokalt og ved utslipp av klimagasser.

Samarbeidet mellom regjeringens energi- og klimainitiativ og Clinton vil skape nye muligheter for private investeringer i fattige øystater og på landsbygda i utviklingsland. Forurensende dieselgeneratorer skal erstattes med ulike former for ren energi, som sol, vind og jordvarme. Dette vil bidra til en utvikling som tar hensyn til miljø og klima. 


Clinton og hans organisasjon vil bidra med teknisk ekspertise for å utvikle prosjekter som kommersielle aktører kan investere i. Samarbeidet med Clinton er også viktig for å skape økt internasjonal oppmerksomhet om arbeidet med økt tilgang til energi og reduserte klimagassutslipp i utviklingsland.